Langt de fleste tilfælde af smerter i albuen skyldes en simpel overbelastning af muskler og sener, MEN for at slippe for at have ondt i albuen er det vigtigt, at du finder frem til den egentlige årsag, så du ikke ender med bare at symptomlindre dine albuesmerter.

ondt-i-albuen-224x300Før vi graver ned dybere ned i de forskellige typer af smerter i albuen, er det vigtigt at få et hurtigt overblik over selve albuen. Selve albuen består af 3 knogler, overarmsknoglen (Humerus) samt underarmens 2 knogler (Ulna og Radius). De tre knogler gør at albuen både fungerer som et såkaldt hængselled (kan bøje og strække) samt et drejeled (kan rotere underarmen ind og ud). Mange af fingrenes, håndleddets og albuens muskler udspringer fra albuens indre og ydre knoglefremspring, hvilket medfører at det typisk er her du vil opleve smerter i albuen.

Albuesmerter, den akutte albueskade og symptomerne…

Klassiske albuegener Symptomerne Hvad er det der giver smerterne
Tennisalbue (lateral epicondylit) Smerter i albue på yderste knoglefremspring, der typisk forværres ved aktivering af håndleddets og fingrenes ekstensormuskler (når du strækker fingrene) eller drejer underarmen udad. Betændelse i musklerne eller deres sener, der hæfter på albuens ydre knoglefremspring. Læs mere om årsagen til betændelse i albuen længere nede!
Musearm Kan variere som smerter i håndled, underarm, albue, overarm, skulder og nakke. Forværres typisk af arbejde der kræver finere motorik som musearbejde og tastaturarbejde. Musearmsbegrebet omfatter mange forskellige tilstande i skulder, arm, håndled og hånd, således at både symptombilledet og diagnosen vil variere, alt efter hvilke anatomiske strukturer, der er overbelastet. Fællesnævneren er, at generne skyldes langvarigt arbejde ved computertastatur eller –mus. Betændelsestilstand forårsaget af samme type arbejde over længere tid. Læs mere om årsagerne til betændelse i albuen længere nede!
Golfalbue (medial epicondylit) Smerter i albuen på yderste knoglefremspring, der typisk forværres ved aktivering af håndleddets og fingrenes fleksormuskler (når du griber fat om noget) eller drejer underarmen indad. Betændelse i musklerne eller deres sener, der hæfter på albuens indre. Læs mere om årsagen til betændelse i albuen længere nede!
”Studenter albue” Øm albue ved knoglefremspringet på bagsiden. Irritation af slimsækken på bagsiden af albuen, typisk pga. støtte på hårdt underlag over længere tid (bord under læseperioder etc.).
Andre smerter i underarm og albue Smerter fortil i albuen. Smerter i underarm. Ondt bag på albuen. Ondt i den ydre øvre del af underarmen. Overbelastning/betændelse af hæftet for bicepssenen. Overbelastning af håndleddets eller fingrenes fleksor- eller ekstensormuskler. Overbelastning af senen fra tricepsmusklen. Låsning af leddet mellem undarmens to knogler (Radius og Ulna)
Smerter i albuen som skyldes nerveafklemning Smerter i og omkring albueleddet Disse kan komme fra en discusproblematik i nakken, låsning af nakkens hvirvler eller stramhed i de muskler som nerverne løber igennem/forbi på vej ned til albuen.
Akut albueskade Smerter kan fremkomme alle steder i albuen. Ses ofte i nærheden af drejeleddet (øvre ydre del af underarmen), især ved faldtraumer hvor der er taget fra med armen eller pludselige træk i armen. Kan skyldes mindre overrivninger af muskler, sener eller ledbånd. Brud på en eller flere knogler. Forskydning af drejeleddet.

Derfor opstår albuesmerterne!

I langt de fleste tilfælde af smerter i albuen er der også en betændelsestilstand. Det vigtige er at forstå, at betændelsen/inflammationen er en NATURLIG del af kroppens måde at hele på. Vi har betændelse i kroppen hele tiden, da vores kroppe konstant er under nedbrydning og genopbyggelse. Du kan altså godt have (og har) inflammation i kroppen uden at bemærke det.

Det er først når mængden af betændelsen når et vist niveau, eller hvis hjernen opfatter betændelsen som et ”faresignal” og tror du er i gang med at skade dig selv, at du begynder at mærke smerter i albuen. Inflammationen er kroppens måde at fortælle dig, at der er noget der ikke er som det skal være.

Betændelse i albuen opstår når en muskel, sene, ledbånd, ledkapsel eller slimsæk bliver overbelastet. Der kan være mange årsager til en overbelastet albue, men for at forenkle det lidt kan man dele overbelastningsproblematikken ind i 2 kategorier.

“Engangsforestillingen”

Du har lavet en aktivitet du ikke var vant til og dine muskler eller sener er derfor blevet overbelastet. Du holder et par dage fri og generne er væk SELV OM du laver samme aktivitet. Du blev altså øm i dit albueled fordi kroppen ikke var vant til den aktivitet du lavede, og alt der krævede var lidt tilvænning.

Den ”kroniske” overbelastning

Du laver en aktivitet og mærker en øm albue. Generne vil ikke rigtig gå væk, og når du bruger armen forværres din gener. Når smerterne ikke forsvinder af sig selv i løbet af et par dage eller kommer igen så snart du bruger albuen, er det fordi der er sket et eller andet, der gør at din albue er under kontant overbelastning og ikke kan få ro til at hele, også selv om du ikke føler, at du laver noget særligt med den.

Kroniske smerter er IKKE det sammen som for evigt!

Den kroniske overbelastning er dog IKKE ensbetydende med at du ikke kan slippe af med generne. “Kronisk” er blot et term, der bruges når smerterne har været der i mere end 6 måneder – INTET ANDET.

Kronisk er altså ikke det samme som at det ikke kan afhjælpes. Kroppen har en fantastisk evne til at hele når blot den får pladsen til det. Din betændelse i albuen kan godt være medvirkende til din smerteoplevelse, men det er IKKE inflammationen du skal fokusere på, hvis du vil have en langsigtet løsning. Udelukkende at fokusere på at fjerne betændelsen i albuen med diverse anti-inflammatoriske midler som blokader, medicin etc. har i langt de fleste tilfælde kun en symptomlindrende effekt, fordi det KUN er symptomlindring. Husk også at inflammationen er første del af din helingsproces. Hvis ikke inflammationen får lov til at være der, kan vævet ikke hele korrekt. Inflammationen opstår pga. OVERBELASTNING af den enkelte struktur. Det er altså ÅRSAGEN til overbelastningen du skal have fundet. Når du fjerner årsagen til overbelastningen, stopper du også ophobningen af inflammation og derved dine smerter.

De forskellige ÅRSAGER til albuesmerter!

Der kan være mange årsager til at du har fået smerter i albuen. Det er vigtigt at forstå, at overbelastningen ofte sætter sig der, hvor du er svagest i albuen. Det betyder, at der kan være forskellige årsager til præcist samme smerteoplevelse hos to forskellige personer, og at samme årsag kan give to forskellige smerteoplevelser.

I sidste ende handler det om at genskabe et godt bevægemønster, så du belaster de forskellige dele af albuen som de er designet til. Mange albuegener opstår fordi albuen skal kompensere for manglende funktion andre steder i kroppen. Albuen er skulderens og håndens mellemled og i mange tilfælde skal årsagen til generne i albuen findes i netop hånden/håndleddet eller skulderen. Hvis skulderen ikke kan dreje frit, er du nødt til at kompensere ved at overbruge musklerne i albuen, hvilket kan skabe en overbelastet albue. Så længe skulderen ikke bevæger sig frit, kan albuen ikke få ro til at hele.

Årsagen kan komme endnu længere væk fra end skulderen. Vores muskler arbejder sammen på kryds og tværs af kroppen. Fra vores fødder har vi muskelslynger, der forplanter sig hele vejen op til skulderen. Det kan betyde, at svaghed i dine fødder forplanter sig som en svaghed i skulderen, der i sidste ende kan give en overbelastning af albuen i form af en tennisalbue. Dette er blot et eksempel på hvor ”komplekst” det kan være. I den modsatte ende kan generne i albuen skyldes en simpel låsning af albuens drejeled, og alt der kræves er dette område løsnes.

Mulig årsag Hvor
Nedsat ledbevægelighed Håndleddet, albueleddet, albuens drejeled, skulderen, skulderbladet eller nakken.
Forkert ledstilling og eller låsning Ofte omkring albuens drejeled.
Nedsat muskel- eller muskelfiberfunktion Samtlige af underarmens muskler samt alle muskelslynger der har direkte eller indirekte indvirkning på albuen.
Nedsat eller manglende stabilitet Håndleddet, albuen, skulderen, nakken.
Nerveafklemning Nakken, kravebenet, albuen.
Uvant belastning Generelt brug af armen.
Stramt bindevæv Ofte omkring overarmen og albuen.
Arvæv Omkring skulderen, albuen eller håndleddet.
Generelt dårlig arbejdsstilling / bevægemønster Ofte relateret til kontorarbejde med mus/tastatur eller sportsaktiviteter hvor albuen er involveret som ketcher sport, golf, roning og flere øvelser inden for styrketræning.

Ovenstående er blot eksempler på de mange årsager, der kan skyldes, at du har fået ondt i albuen. Vejen ud af dine albuesmerter afhænger derfor meget af selve årsagen bag dine albuesmerter!

Hvornår skal jeg søge hjælp?

Hvis dine albuesmerter ikke aftager af sig selv i løbet af 2-3 uger er det en god ide at søge hjælp da det så tyder på at din krop har brug for et skub for at kunne genskabe et optimalt bevægemønster og give slip på smerten.

Brug for hjælp til at få styr på dine albuesmerter?

Vores tilgang til behandling af tennisalbuer er unik og vi hjælper hele tiden klienter med akutte og kroniske albueproblematikker tilbage til deres foretrukne aktivet/sport. Hvor du skal sætte ind for at få det mest optimale genoptræningsforløb er meget individuelt men det er her vi kan hjælpe. Vores fokus er dog ikke kun at hjælpe dig med at blive smertefri, men også at hjælpe dig med at undgå evt. fremtidige problemstillinger så du ikke igen skal opleve at blive sat tilbage!

[vcex_staff_carousel animation_speed=”150″ items=”3″]

Relaterede artikler

2 reaktioner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *