skip to Main Content
+45 42 90 18 81 info@move2peak.dk

Vejen tilbage efter din meniskskade

Er du en af de uheldige, der er blevet ramt af en beskadiget menisk?

Vejen tilbage kan for mange virke lettere uoverskuelig bl.a. med spørgsmål om hvordan du opnår den bedste meniskskade genoptræning eller hvorvidt du skal vælge en meniskskade operation eller ej!

Læs videre og få svaret i denne artikel!

En skade i menisken er sjældent en rar oplevelse. Det er vigtigt først at understrege at en meniskskade ikke er en farlig ting og at den smerte du oplever kan skyldes mange andre ting end en reel skade på din menisk. I langt de fleste tilfælde opnår folk med meniskskade fuld funktion og frihed til sport gennem et individuelt tilpasset genoptræningsforløb… uden operation!

Nyere forskning peger også i retning af at man som udgangspunkt bør starte med meniskskade genoptræning UDEN operation. Først hvis du ikke opnår bedre funktion kan en operation overvejes, men her er effekten også utydelig, hvis man kigger forskningen igennem.

Har jeg en meniskskade?

For at sikre at du får det bedste genoptræningsforløb af din skade er det vigtigt først at afklare om du overhovedet har en skadet menisk eller om der er andre årsager til dine knæsmerter. 

De klassiske symptomer på meniskskade er:

  • Klikken eller poppen i knæet
  • Oplevelse af hævelse – ofte af hele knæet
  • Stivhed i knæet når du bevæger det
  • Smerte i knæet – især når du drejer eller twister det
  • Svært ved at strække knæet
  • Følelse af knæet kan låse i forskellige stillinger
  • Smerten er ofte inde i knæet, i knæhasen eller området under knæskallen

Det er dog vigtigt at pointere, at de nævnte meniskskade symptomer også kan skyldes andre ting. Ud over symptomerne kan særlige menisk test være med til at pege i retning af om der er en skadet menisken i knæet. Disse meniskskade test er dog langt fra 100% til at stole da der er mange elementer som kan gøre menisk testen positiv også selvom der ikke er en meniskskade

For os disse meniskskade test dog blevet et uhyre vigtigt redskab i behandling af menisk smerter da testene kan bruges til at sikre valg af de helt rigtige meniskskade genoptræningsøvelser til hver enkelt af vores klienter. Hvis en test ikke længere giver smerter er det nemlig et tegn på at knæet/menisken ikke længere bliver belastet uhensigtsmæssigt.

Det er nemlig LANGT VIGTIGERE at kigge på hvordan den samlede funktion er omkring dit knæ end om der er en reel skade på din menisk/menisklæsion!

Derfor oplever du “smerter i menisken”!

Der er sket rigtigt meget inden for forskning i smerte de sidste 10 år og vores forståelse af hvad det er der gør ondt har ændret sig markant. For dig betyder det helt specifikt at du kan opnå en langt bedre genoptræning efter en skadet menisk da vi nu ved meget mere om hvad der er, der kan være med til at skabe dine meniskskade symptomer.

For at gøre en lang historie kort ved vi at det er vores hjerne som 100% bestemmer om vi oplever smerter eller ej. Bare rolig, det betyder ikke at det er øverste etage som den er gal med. Men hvis det er hjernen der bestemmer, hvorfor gør det så ondt i knæet? 

Det er hjernens opgave konstant at holde øje med at din krop fungerer optimalt og at der ikke er nogen områder, der bliver belastet uhensigtsmæssigt.

Når du får en skade, som f.eks. en skade i menisken, er det din hjernes opgave at vurdere omfanget af skaden og evt. give dig en smerteoplevelse for at beskytte det skadede område. Smerten har til formål at gøre dig opmærksom på, at der er noget der ikke er som det bør være.

At der er en skade på din menisk er dog IKKE ensbetydende med at du skal have ondt i knæet! Hvis din hjerne oplever at der styr på den måde din menisk og dit knæ overordnet set bliver belastet på, kan du bevæge dig frit rundt UDEN gener i knæet eller smerter i menisken. Lidt ligesom hvis du får et blåt mærke (der jo også er en skade på dit væv) men ikke mærker noget til det før det bliver trykket ind i det.

Du kan faktisk bruge din smerteoplevelse konstruktivt. Hvis du f.eks. laver noget der gør at du får mere ondt er det tegn på at du måske skubber kroppen i en lidt forkert retning, hvorimod aktivitet der giver mindre smerte viser at du bruger kroppen på en måde der er med til at skabe balance. 

Hvilke aktiviter, der øger eller dæmper dine smerter i menisken kan dog være meget individuelle og det er langt fra sikkert at det mening når du står midt i alle generne. 

Set med behandlerøjne, og vores viden om hvordan kroppens mange systemer påvirker hinanden på kryds og tværs, kan der dog være en masse sammenhæng, som giver en større forståelse i den smerte du oplever 

Opgaven i din behandling af din meniskskade handler overordnet om at sikre at dit knæ fungerer så optimalt som muligt så din menisk kan få de bedste forudsætninger for at hele. 

Vores erfaring peger i langt højere grad i retning af, at det er den måde menisken bevæger sig på inde i knæet, som er udslagsgivende for om du oplever problemer med menisken, end at symptomerne skyldes en reel skade på menisken.

Meniskskade operation eller ej

Et af de hyppigste spørgsmål ved en meniskskade er om man skal vælge en operation eller et forløb uden operation og så med fokus på meniskskade genoptræningsøvelser

Da langt de fleste opnår fuld funktion og frihed til at kunne vende tilbage til dagligdags og sportsaktiviteter UDEN operation, bør du som minimum starte med at få individuelt tilpasset meniskskade øvelser

Der hvor vi anbefaler at man evt. bør overveje en operation er når de tidligere nævnte menisk test ikke forandrer hverken under de enkelte behandlinger eller over et kortere behandlingsforløb. Først der, er det vores erfaring (og det forskningen antyder) at en operation af menisken kan være nødvendig, og at det er selve meniskskaden som med større sandsynlighed er den smerteudløsende faktor.

De rigtige menisk skade øvelser er ALTID individuelle tilpasset!

Når det kommer til valget af meniskskade genoptræningsøvelser bør de altid være individuelt tilpasset efter de elementer, som skaber mere frihed i knæet og hjælper med at få menisken til at bevæge sig så optimalt som muligt.

Desværre er der ikke en “one size fits all” model da der er mange områder, som har indvirkning på den måde som knæet bevæger sig på. For én person kan løsningen være fokus på samspillet mellem hoften og knæet, for en anden samspillet mellem foden og knæet og for en tredje er det måske den måde som ryggen påvirker funktionen af musklerne i benet på, der gør at knæet belastes uhensigtsmæssigt.

En øvelse kan være rigtig for dig men øge menisk smerterne hos en anden. Derfor bør du altid vælge et individuelt genoptræningsforløb for at sikre, at du bruger din tid og dine kræfter optimalt. Din smerteoplevelse kan heldigvis fungere som en fantastisk guide undervejs. 

Oplever du at en specifik øvelse forværrer din meniskskade symptomer er det ikke et tegn på at øvelsen er farlig eller at du er ved at ødelægge din menisk, men blot at øvelsen forstærker din hjernes oplevelse af at der foregår noget uhensigtsmæssigt i knæet. 

Oplever du derimod lindring i knæet efter en specifik øvelser, har du et godt pejlemærke på at øvelsen overordnet er med til at bedre funktionen omkring dit knæ.

Efter en grundig indledende undersøgelse, som ikke kun omhandlede den kropslige del, men også spørgsmål angående kostvaner, søvn og kritiske livsbegivenheder, fik jeg mere forståelse for kroppens helhed, hvilket jeg synes er progressivt.

Der blev givet gode og relevante øvelser i tilpas mængde, som kunne laves hjemme, og jeg er nu fri for smerten, jeg havde I knæet.

Suzanne

Move2Peak har været til uvurderlig hjælp med genoptræning efter min knæskade. Deres dybe professionelle kendskab til menneskets anatomi koblet med en uudtømmelig fantasi når det gælder at finde på øvelser, har gjort træningen til en kæmpe successoplevelse.

Det har været super behageligt, selv om det til tider var hårdt, men processen har givet resultater. Jeg vil helhjertet anbefale Move2Peak til enhver som har brug for en god fysioterapeut.

Liliana Yanovska

Efter et par år med løb og småskader som kom og gik, fik jeg i år så mange smerter i knæet, at jeg overvejede at stoppe. Løb er blevet en stor del af mit liv, så det var med tungt hjerte.

Ved et tilfælde fandt jeg Move2Peak på nettet. Efter få behandlinger var jeg igang igen. Udover behandlinger er jeg nu også udstyret med øvelser jeg kan lave derhjemme, som kan forbygge skader fremover. Med hjælp fra Casper, løb jeg lige over broen i fantomtid i lørdags.

Tak for hjælpen!

Pia Beck

Inden jeg startede et genoptræningsforløb hos Move2Peak, var status: En korsbåndsoperation 5 år tidligere efter håndboldskade – som udgangspunkt vellykket, idet stabiliteten var god.

Men efter det første års genoptræningsforløb stod jeg tilbage med mange gener fra knæet: Smerter, hævelse, styringsbesvær og en næsten konstant træthedsfornemmelse i knæet samt lænde- og rygsmerter. Mit ben manglede mange grader i at kunne bøje helt og alt jeg foretog mig var begrænset af knæet – ligesom det raske knæ ofte var overbelastet.

Jeg overvejede, om det var muligt at fortsætte mit job som sygeplejerske. Håndboldsspillet var det slut med, og min anden store interesse – skiløb – begrænset til et minimum, og jeg opgav at fortsætte min skiinstruktøruddannelse. Jeg fik fra flere steder at vide, at det var konsekvenserne af operationen. Eneste mulighed var selv at træne de kendte øvelser fra det første års obligatoriske genoptræningsforløb. Derfor oplevede jeg at være lidt ”tabt” i behandlersystemet og følte, jeg havde ”mislykket” min genoptræning. Det betød i perioder fuldstændig mistet motivation. Det var en ond cirkel, som jeg ikke havde redskaber til at bryde selv.

Det var derfor et sidste forsøg på at få hjælp, at jeg opsøgte Michael, og det har givet et resultat, som jeg ikke havde drømt om var muligt. I vinters arbejdede jeg som skiinstruktør i 4 måneder, underviste og løb på ski hver eneste dag, sprængte grænser fysiske såvel som psykiske og forbedrede mit eget skiløb meget. Og det efter kun 6 måneders forløb hos Michael. Jeg fortsætter træningen nu og mærker fortsat fremgang. Bare det at løbe en tur er en stor befrielse. Jeg kan arbejde uden at gå hjem og lægge benet op med is på. Min angst for et nyt knæsvigt og smerter er blevet betydelig mindre. Og frem for alt føler jeg en kontakt med min krop og knæ igen, som var fuldstændig væk, da jeg gik rundt og følte mig halvskadet.

Hvad gjorde forskellen?

Først og fremmest betød det meget, at der var god tid til at tale mit forløb igennem ved den første konsultation, at Michael lyttede til mig og ud fra det dannede et helhedsindtryk af hvem jeg var, hvordan mit knæ fungerede, og hvilke mål jeg havde. Det var en enorm lettelse, at Michael var overbevist om, at jeg kunne få et knæ og krop, der fungerede langt bedre. Og troede også på at mit bøj kunne blive bedre, noget jeg selv havde opgivet alt håb om! Det vækkede min – ellers tabte – motivation. Da Michael lagde et træningsprogram med nogle kendte øvelser, men også mange helt nye øvelser og med fokus på ikke blot at træne knæene alene, men også ryg og lænd, viste resultaterne sig hurtigt. Smerter og gener blev færre, styringen bedre og min motivation steg for hver fremgang. Og mit bøj blev bedre og bedre, hvilket var en helt fantastisk fornemmelse! Det hjalp meget, at jeg med 4-6 ugers mellemrum kom og fik justeret programmet, fik faglige forklaringer på, hvad der skete med knæ og krop og blev rettet i de forskellige øvelser. Men måske allervigtigst var den dialog, vi hele tiden havde om genoptræningen. Michael lyttede til mine oplevelser og reaktioner og brugte også dem til at justere programmet med, ligesom jeg blev opmuntret, holdt tilbage eller presset lidt yderligere, alt efter hvad behovet var. Jeg tror det gjorde, at jeg følte mig delagtiggjort på en ny måde, og oplevede derigennem at blive bedre til at fokusere i min træning, hvilket igen styrkede motivationen. Med den coaching jeg fik hos Michael, brød jeg ”min onde cirkel” og det har alt i alt betydet, at jeg har fået en af de vigtigste værdier tilbage i mit liv, nemlig fysisk aktivitet – både i skiløbet, træning og i min hverdag – og den glæde og de oplevelser der ligger deri. Derudover er jeg blevet mere bevidst om at fortsætte træningen og sætte nye mål for at bevare den funktionalitet som jeg ønsker i fremtiden.

Ud fra ovenstående er det nok ikke svært at forstå, at jeg giver Michael mine allerbedste anbefalinger.

Pernille Jacobsen

Lasse spiller håndbold på ungdomseliteplan og havde i en længere periode døjet med knæproblemer. Disse problemer holdt ham uden for træningen når intensiteten var høj, hvilket betød at han missede en del vigtig træning i den periode.

Vi besøgte Michael, som forinden havde været ude i Lasses håndboldklub (FIF) for at holde et foredrag, der efter grundig undersøgelse lavede et personligt træningsprogram til Lasse. Lasse modtog ikke bare vejledning til øvelserne, men fik også hjælp til hvordan man passer på sin krop, mht. søvn og ernæring, når man dyrker meget sport.

Efter afsluttet forløb har Lasse lige siden fuldt med til boldtræningerne uden knæproblemer.

Nicolaj

For 2 år siden fik jeg under en badmintonkamp en væmmelig skade, hvor min knæskal hoppede op og flossede mine ledbånd. Jeg var på Glostrup Hospital og fik diagnosticeret skaden.

Efterfølgende holdt jeg mig i ro i et par måneder og genoptog stille og roligt træningen, men jeg havde konstant ondt ved let belastning, også når jeg ikke spillede. Dette varede ved i næsten 2 år !

Jeg konsulterede så Move2Peak og fik her kyndig vejledning, råd og øvelser hos Michael. Gennem et individuelt træningsprogram med øvelser, der blev gennemgået under konsultationerne samt fine personlige samtaler om kost og sundhed, er jeg på ca. ½ år kommet igennem skadesproblemerne.

Mit knæ fungerer nu fint – uden smerter efter kampe og anden fysisk aktivitet. Jeg kan igen spille for fuld damp. Ja, det lykkedes bl.a. derigennem at rykke op med holdet og modtage diplom.

Jeg skal derfor varmt anbefale Move2Peak til vejledning og behandling af bl.a. sportsskader.

Michael Dam

Jeg var rigtig glad for at være i behandling hos Move2Peak med mine knæsmerter. Jeg syntes, jeg hurtigt mærkede en bedring. De var meget professionelle omkring mine problemer og lyttede og tog det alvorligt. Samtidig syntes jeg, det var interessant, at det blev vurderet at mine knæsmerter var en følge af manglende bevægelighed i min ryg.

Analysen og undersøgelsen virkede helt igennem troværdig, og jeg kunne jo se – og mærke – at jeg selv med lette øvelser til mine muskler i ryggen, kunne afhjælpe mine smerter.

Jeg er efterfølgende blevet mere bevidst om, at kroppen virker som én samlet mekanisme, og at smerter et sted kan skyldes problemer andre steder, samt at jeg skal huske ikke at undervurdere betydningen af smidighed.

Jeg vil til enhver tid anbefale Move2Peak til andre og vende tilbage, hvis jeg synes, jeg får behov for hjælp.

Malene Pogager

Jeg havde i knap 8 år haft næsten daglige smerter i mine knæ, da jeg opsøgte Move2Peak. Jeg kunne knap cykle, stå på ski eller sidde ned i længere tid uden at skulle strække ben konstant på grund af smerter.

Jeg følte med det samme, at jeg var i yderst trygge og kompetente hænder, da Casper er enormt faglig og forklarer hen ad vejen, hvad der er galt i kroppen.

Allerede efter 3-4 gange mærkede jeg en stor forskel. Jeg kunne sidde med bøjede knæ igen, og endte, efter et længere forløb, med at tage 5 måneder på ski, uden smerter!!! Casper gjorde på 4-5 måneder hvad ingen læger havde kunne gøre på 8 år, og jeg er i dag helt smertefri.

Jeg vil anbefale alle at opsøge Casper.

Louise

Jeg har været i forløb hos både fysioterapeut og kiropraktor, men har aldrig tidligere fået en så grundig gennemgang og efterfølgende behandling, som den jeg har oplevet hos Move2Peak.

I modsætning til tidligere behandlere er der hos Move2Peak afsat 1 time til hver konsultation. Tid som i mit tilfælde var givet godt ud, da det skulle vise sig, at det jeg i første omgang blot troede, var problemer med mine knæ også havde en sammenhæng med de problemer, som jeg fra tid til anden har oplevet med mine fødder.

De sidste 5 år har jeg cyklet mere end 20 km dagligt, men da jeg kom tilbage fra min sommerferie i Californien, som blandt andet bød på trek i naturparken Yosemite, fik jeg pludselig problemer med mine knæ. Hvad jeg først regnede for en smule irritation endte med, at jeg havde ondt i begge knæ, så snart jeg rejste mig op. Hos Move2Peak fik jeg en grundig gennemgang af mine knæ og omkringliggende muskelgrupper og et realistisk antal øvelser for at træne min balance, mave og smidiggøre mine fødder. Allerede efter den første uge aftog smerterne i mine knæ.

Jeg kan varmt anbefale Move2Peak til alle, som efterspørger en effektiv og grundig behandling hos en fysioterapeut.

Line Rasmussen

Jeg er en tung løber (+100 kg), og har gennem de seneste år haft problemer med mine knæ flere gange. Jeg har været gennem flere og ofte lange behandlings- og genoptræningsforløb.

Det har kostet både tidsmæssigt og økonomisk, men efter Casper kiggede på mit knæ og lavede et meget fokuseret og kortvarigt genoptræningsprogram, ændrede tingene sig hurtigt. På mindre end 3 uger med behandling og hjemmeøvelser, var jeg fuldstændig smertefri og tilbage i mine løbesko. Det er nu mere end 1 år og mange kilometer siden.

Kenn Righolt

Jeg har igennem 8 år forsøgt at finde en som kunne hjælpe mig med mit løberknæ. Og så fandt jeg dig.

Du er god ti lat lytte, tager det man siger alvorligt og har i mine øjne, en helt unik forståelse for, hvordan kroppen hænger sammen. Du formår at skabe ro og man har fuld tillid til dig og til at du kan løse problemet.

Inden jeg fik hjælp af dig, kunne jeg løbe 1,5km. I skrivende stund er jeg ved at træne op til mit første halvmarathon, og om få dage skal jeg løbe mit første 10km løb.

Jeg er utrolig taknemmelig for din hjælp Morten. Rejserne fra Århus til København, har været det hele værd. Du er i en liga for sig.

Mange venlige hilsener fra en glad løber.

Karina Gaarmann

I en del år har jeg haft problemer med smerter i knæ ved løb. Korte løbeture gik fint, men udover 5-6 kilometer gav fortsat løb stærke smerter på siden af knæet.

Casper har gennem få systematiske undersøgelser med efterfølgende stræk- og styrkeøvelser derhjemme konstateret, at årsagen til problemet skyldes svaghed i anklerne. Gennem anvisning af nogle simple styrkeøvelser – ca. 10 min. om dagen – er det lykkedes at fjerne problemet helt. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg nu kan løbe lange ture uden problemer.

Jan Peter Madsen

Jeg kom til behandling hos Move2Peak første gang på grund af løberknæ og havde egentlig en forventning om, det skulle tage en ½ time at tale forholdsregler og lidt træningsteknik.

Første behandlingsmøde tog 90 minutter – og knæet viste sig at få den mindste opmærksomhed! Jeg var glad for din behandling, og de ledsagende forklaringer om årsag og tiltag for udbedring. Efter 3 behandlinger var jeg tilbage i løbeskoene – og det tilskriver jeg behandlingen hos Move2Peak. Jeg oplevede en grundig, engageret og samvittighedsfuld behandlerm der tog godt fat og fulgte behandlingen til dørs.

Et gennemført professionelt behandlingsforløb som har min bedste anbefaling.

Henrik

Jeg kom til Move2Peak.dk med Osgood-Schlatterknæ 30/5 2011, som jeg havde døjet med i godt et halvt år. Det gjorde ondt ved hård træning og kunne være så slemt, at jeg havde svært ved at gå på trapper efterfølgende.

Jeg havde prøvet mange forskellige ting, men intet hjalp som behandlingen hos Michael. Gennem grundig undersøgelse, øvelser og kosttilskud klarede jeg samtlige træninger i sommerferien, og ikke mindst en 7 dages elitecamp i Barcelona, smertefrit! Allerede ved min 2. konsultation 23/6 2011 var jeg i så meget bedring at jeg ikke havde smerter overhovedet under hårde træninger og en stor turnering.

Adam Heede-Andersen

Jeg startede i behandling primo marts. Havde igennem ca. 1 år lidt af løberknæ og smerter derfra ved længere løbeture. De var tiltaget igen under optræning til maraton. Jeg havde egentlig opgivet maratonløbet da der kun var 3 uger til start, men ville i behandling for at kunne løbe smertefrit.

Efter 3 behandlinger, hvor den første var en grundig gennemgang og hjemmeøvelser skete miraklet dog. Det lykkedes at gennemføre de 42 km. Jeg har, her 3 uger efter maratonløbet, ikke oversteget de 10 km, men er stadigvæk smertefri og symptomfri.

Hvis jeg nogensinde igen skulle komme i vanskeligheder med skader, ved jeg nu hvor jeg skal ringe hen.

Allan

Jeg kontaktede Move2Peak grundet ofte forekommende smerter i lænden og et voldsomt irriterende løberknæ.

Casper fandt hurtigt en sammenhæng mellem knæet og lænden, og “udskrev” daglig træning der gav sved på panden, kunne klares på 30 minutter og som virkede!!! Og det hele blev sammensat efter hvordan mit liv i det hele taget hang sammen som småbørnsfar til 3 små piger, således at jeg faktisk fik øvelserne lavet.

Efter sammenlagt 2 behandlinger og megen hjemmetræning er jeg smertefri. Jeg har ydermere fået en øget forståelse af sammenhængen i min krop, og nogle træningsværktøjer til at tage problemerne i opløbet.

Christian Pedersen

Efter over 4 år med knæsmerter, har jeg nu ikke haft ondt i mit knæ siden behandling hos Move2Peak. Endvidere har jeg fået nogle øvelser, som kan gøre, at jeg i bedste fald kan undgå at skulle have flere problemer senere hen.

Desuden har det gjort mig bevidst om, hvordan jeg skal forholde mig til, hvad jeg skal gøre, hvis jeg får problemer igen. Bl.a. at det er vigtigt ikke bare at vælge hvilken som helst fysioterapeut, da der er en væsentlig forskel på de forskellige.

Jeg har tidligere haft nogle oplevelser, der har gjort, at jeg har mistet tiltro til fysioterapeuter, men efter behandling hos Move2Peak har jeg fået en tiltro til, at så længe man går hos de ”rigtige” fysioterapeuter, så er det muligt at komme over en skade.

Jeg har tidligere har været hos andre fysioterapeuter, som ikke på samme måde har kunnet hjælpe mig med mit knæ, selvom at jeg har været hos dem over en længere periode lige efter at jeg kom til skade. Ved behandling hos Move2Peak kunne jeg mærke en forskel allerede efter en uge. Der blev brugte god tid til at forklare hvordan kroppen hænger sammen, således at jeg fik forståelsen af at en skade som i mit tilfælde med knæet også handler omkring funktionen i anklerne, hoften m.v. Der blev taget god tid at undersøge hele kroppen, for at finde ud af hvad der var årsag til mit problem.

Jeg har det i dag rigtig godt i knæet, og jeg vil sige, at jeg helt sikkert vil henvende mig hos Move2Peak, hvis jeg på et senere tidspunkt har brug for behandling.

Christina

Jeg vil meget gerne skrive lidt om Sofie’s forløb, og  jeg giver gerne min anbefaling videre til andre, herunder vores familielæge.

Min dengang 9-årige datter, Sofie, fik i august 2006 konstateret mb. Osgood-Schlatter på højre knæ. Iflg. vores familielæge kunne der ikke gøres noget ved generne – hun skulle vokse sig fra dem og måtte indstille sig på at dyrke mindre sport (håndbold). Efter anbefaling fra en kollega, hvis søn også havde døjet med “Schlatter-knæ”, kontaktede jeg Michael Schjerling.

Sofie var første gang hos Michael i september 2006, hvor hendes venstre knæ i mellemtiden også var begyndt at hæve og smerte. Michael satte Sofie på kosttilskud samt øvelser til styrkelse af knæene. Allerede efter en måned kunne Sofie mærke, at behandlingen gav resultat. Hun havde ingen smerter i venstre knæ og hun havde stort set været i stand til at træne normalt til håndbold. Hun kunne dog fortsat ikke ligge på knæ på højre ben og havde også stadig lette smerter efter træning/kamp. I løbet af december/januar var der så stor fremgang med højre knæ, at hun igen kunne deltage i træning/kamp samt idræt i skolen helt uden smerter.

Inden Sofie begyndte at lave sine øvelser, havde hun ofte store smerte i benene pga. vokseværk. I dag mærker hun næsten aldrig noget til det. For Sofie har forløbet hos Michael betydet, at hun har kunnet føre et helt normalt aktivt liv med bl.a. håndbold, hvilket ikke just var, hvad lægen stillede hende i udsigt for bare seks måneder siden. Sofie har i dag ingen gener overhovedet og har afsluttet forløbet hos Michael, men fortsætter med at lave øvelser, så længe hun er i voksealderen.

Far til Sofie Bendix

Jeg henvendte mig til Move2Peak.dk i forbindelse med en operation i knæet (revnet menisk), hvilket krævede genoptræning af muskulaturen omkring knæet hos en fysioterapeut.

Min genoptræning har forgået over 6 mdr. med ca. et ugentligt besøg. Jeg er her efter 6 måneder utrolig glad for at jeg valgte at have min genoptræning hos Michael. Jeg har været igennem 3 knæoperationer alle med genoptræningsforløb. Men netop dette forløb adskiller sig fordi Michael har været virkelig professionel og god til at tilrettelægge træningen netop til mig.

Vi har arbejdet målrettet efter nogle mål som jeg havde til første konsultation. Og er her efter 6 måneder næsten i mål med det. Når jeg siger næsten, er det fordi det kræver, at jeg fortsætter med øvelser i hjemmet, og igen her har Michael været super, han har lavet en plan for mig som jeg kan følge i hjemmet. Det som også har været positivt er, at næsten alle øvelser er udført med redskaber som enten er billige at anskaffe, eller nogen man har i forvejen. Jeg var ikke tvunget i et træningscenter for at selvtræne, da det kun er der de har masse maskiner. Netop det har været mit problem i forbindelse med mine 2 foregående forløb, her var næsten alle øvelser lavet ud fra maskiner, hvilket betyder at ens indsats i fritiden har nemmere ved at dale.

Frederik Rødbro

Genoptræning efter menisk operation

Har du været igennem en menisk operation og har fået repareret en ødelagt menisk eller evt. har fået en ny menisk bør du også vælge et individuelt tilpasset forløb. En optimal genoptræning efter menisk operation bør nemlig have samme fokus som et forløb uden operation, hvor målet er at bedre funktionen af hele knæet samt alle de områder som har indvirkning på den måde knæet belastes på. 

Der hvor vi af og til ser at kan være behov for ekstra fokus efter operation af en menisk læsion, er som regel på det arvæv der dannes efter operationen. Det er vores erfaring at arvævet (også fra andre tidligere operation) i visse tilfælde kan ligge og forstyrre funktionen omkring knæet og dermed forsinke genoptræningsprocessen, hvis det overses i din behandling.

Hvornår skal jeg søge hjælp til min meniskskade?

Det er helt normalt at vi får ondt i kroppen af og til – især hvis du lever et aktivt liv. Der hvor du skal være opmærksom er hvis dine gener ikke forsvinder af sig selv i løbet af 2-3 ugers tid, eller bliver ved med at dukke op når du er aktiv.

Jo hurtigere du får fundet frem til om der en meniskskade og om den er blandt årsagerne til dine knæsmerter, jo hurtigere kan du komme tilbage til nyde en dagligdag uden gener.

Hvis dine symptomer på meniskskade bliver ved med at dukke op, er det et tegn på at du har brug for at blive guidet i den retning med din behandling og evt. dine meniskskade øvelser.

Har du allerede været i et længere genoptræningsforløb med din menisk. bør du som minimum prøve én anden behandler som kan give dig en anden vinkel på dine menisk smerter, inden du vælger operation – blot for at sikre at du har afsøgt flere muligheder for hjælp.

Vi hjælper dig sikkert i land med din meniskskade?

Vores tilgang til genoptræning efter meniskskade er altid individuelt tilpasset og vi sørger for at tage alle elementer med, som har indvirkning på funktionen af dit knæ og den måde din menisk bliver belastet på. Sammen sætter vi mål om hvad du gerne vil tilbage til at kunne og hvad dit knæ skal kunne holde til.

Hvor DU skal sætte ind for at komme dine få det mest optimale genoptræningsforløb er noget vi hjælper dig med at finde frem til gennem en dybdegående undersøgelse og den måde som du reagerer på under de specifikke meniskskade test

Du vil straks kunne mærke når noget går i den rigtige retning med din knæsmerter og det er vores opgave hele tiden at analysere hvad der virker (og ikke virker), så vi sammen sikrer at du oplever fremgang gennem behandlingerne og de individuelle øvelser du selv arbejder med derhjemme fra gang til gang.

Vores fokus er dog ikke kun at hjælpe dig med at blive fri for dine symptomer på meniskskade, men også at hjælpe dig med, at undgå evt. fremtidige problemer med menisken eller andre typer af smerter i knæet!

Specialister i meniskskade genoptræning samt et af de mest erfarne behandlingsteams i knæsmerter!

Hos Move2Peak er vi et dybt engageret team, der ligger hjertet i at hjælpe dig som klient. Uanset hvad du drømmer om at vende tilbage til gør vi alt hvad vi kan for at hjælpe dig tilbage. Vores styrke er vores brede viden, øje for detaljer, samarbejde på tværs af klinikken og mangeårige erfaring – alt sammen noget, der er med til at sikrer dig et optimalt forløb og dermed de bedste forudsætnigner for at kunne vende tilbage til et liv uden knæsmerter.

BOOK TID HER

Emil er behandler med en enorm faglighed og bredde i sin tilgang, hvilket i den grad kommer dig som klient til gode. Essensen er en dygående analyse og en målrettet tilgang så dit forløb hele tiden tilpasses dine behov og hvor du er i din genoptræningsproces.

Morten er en ekstremt dygtig behandler der bringer tillid og stor ro ind i behandlingsforløbet. Den store faglighed er en del af Mortens DNA, der rummer en unik forståelse for, hvordan hele kroppen hænger sammen, samt et skarpt øje for at finde frem til årsagen bag dine smerter.

Casper har et stort drive og besidder en dyb og dedikeret faglighed. Holistisk tankegang, krydret med enorm systematisk undersøgelse og grundighed, gør at Casper hurtigt kan kortlægge årsag og hjælpe dig med at skræddersy dit forløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Test test test

 

Back To Top