Lyskeskader bliver ofte set som en besværlig skade at få styr på, men dette skyldes som regel manglende viden og forståelse for alle de områder, der kan skabe overbelastningssmerter i lysken. Hvis dine lyskensmerter ikke vil gå væk, er det blot et tegn på, at du endnu ikke har fået styr på årsagen bag dine smerter. Får du først styr på årsagen, behøver du ikke rende rundt med ondt i lysken særligt længe!

ondt-i-lysken-300x300For at få styr på dine smerter i lysken er det nødvendigt med en lidt større forståelse af lyskens samspil med andre dele af kroppen. Din krop fungerer nemlig i samspil, både gennem lange kæder af bindevævsstrøg, der løber fra muskel til muskel men også i forskellige muskelsamspil på kryds og tværs af kroppen uden egentlig sammenhæng. Når du bevæger dig er det altid gennem et større samspil af mange områder, hvilket også betyder at lysken ALDRIG er alene om en funktion.

Så længe din lyskensmerter stadig er til stede har du endnu ikke fundet årsagen. Får du først styr på årsagen behøver du ikke gå rundt med ondt i lysken særligt længe.

Derfor har du ondt i lysken!

Langt de fleste lyskeproblemer er overbelastningsskader. Som udgangspunkt findes der 2 typer af muskulært overarbejde.

  • Overanstrengelse: Kommer efter at du har lavet en aktivitet som du ikke plejer eller har lavet mere end du plejer. Som regel går generne i sig selv igen efter et par dage, og kroppen tilvænner sig den øgede/ændrede belastning.
  • Overbelastning: Kommer når lysken bliver belastet forkert. Som regel skyldes en lyskeskade, at din lyske bliver brugt mere end den er designet til FORDI den er blevet tvunget til at overtage arbejdet fra andre områder.

Hvis dine lyskesmerter går i sig selv har du blot været ude for en simpel overanstrengelse, hvor din krop lige havde brug for et pusterum til at komme sig. Hvis dine smerter i lysken derimod ikke går i sig selv efter 1-2 uger er du derimod ude i en overbelastningsproblematik.

PROBLEMET ER IKKE LYSKEN, men de områder som lysken skal overtage arbejdet for, der derved gør at lysken konstant belastes mere end den er designet til.

Det der giver dig smerterne i din lyske er en inflammationsproces, der opstår når vores væv nedbrydes. Det er vigtigt at forstå, at vi hele tiden har inflammationsprocesser kørende i vores krop, da vi konstant er under nedbrydning og genopbygning. Inflammationen er den første del af kroppens naturlige helingsproces og hjælper kroppen med at nedbryde og fjerne det væv, der er gået i stykker. En øget inflammation er altså blot et SYMPTOM på øget nedbrydning og ikke ÅRSAG.

MEN, inflammationen er IKKE det eneste, der er med til at bestemme om du oplever smerte eller ej. Hvis det var sandt burde vi opleve smerter i større eller mindre grad hele tiden, eftersom vi jo hele tiden har inflammationsprocesser kørende som en del af vores heling.

Det der i langt større grad er afgørende for om du oplever lyskesmerter eller ej, er den måde dit nervesystem tolker hele situationen på. Du kan sagtens have en større inflammation i et område men ingen smerter, og omvendt kan du have lidt inflammation og meget smerte. Det hele afhænger af om dit nervesystem/hjerne tolker det som om at du er ved at ødelægge dig selv eller ej. Det er præcist derfor at mange behandlingstiltag, som udelukkende har fokus på inflammationen fejler.

Men hvis det IKKE ER INFLAMMATIONEN, hvad skal jeg så fokusere på?

Det afgørende er at finde frem til HVORFOR din lysken bliver overbelastet. Din lyske har til formål at kontrollere dit bækken når du bevæger dig, samt være med til at styre spændingen op gennem vores dybe muskelkæde. Så hvis lysken er overbelastet er det som regel fordi den er tvunget til at overtage arbejdet for andre dele af dit bevægesystem, der ikke fungerer optimalt.

De to hyppigste problemområder når det kommer til smerter i lysken, er rent faktisk

  1. lyskeskade-183x300Manglende stabilitet/kontrol af dit bækken og lænden.
    For at kontrollere dit bækken og din lænd, skal din lyske samarbejde med både dine baldemuskler, dine mavemuskler, hoftebøjere samt muskler på modsatte side af kroppen. Hvis en eller flere af disse områder ikke fungerer optimalt, vil din lyske være tvunget til at overarbejde.
  2. Manglende stabilitet af din fod (det er her den dybe muskelkæde starter).
    Din fod er det første der rører jorden når du går/løber. Hvis din fod ikke kan stabilisere (falder sammen eller tidligere har været udsat for vrid) eller har låsninger, kan det forplante sig helt op til lysken som så skal prøve at trække ekstra og dermed bliver overbelastet.

”Kroniske lyskesmerter” er IKKE det samme som at du skal have ”smerter i lysken for evigt”!

Vi møder desværre mange, der har fået at vide at deres lyskenskade er kronisk og det er noget de ”må leve med resten af livet”. Bare fordi noget er kronisk betyder det ikke for evigt. ”Kronisk lyskenskade” er et term man bruger, når noget har været der i mere end 6 måneder – intet andet. Hvis dine smerter stadig er der efter 6 måneder så har du en kronisk skade, men den eneste grund til at den stadig er der, er fordi du endnu ikke har fundet årsagen bag det hele. Kroppen er designet til at hele når blot den får pladsen til det. Så længe der er en ubalance et sted i systemet vil din lyskeskade være til stede. Får du styr på årsagen skal dine ”kroniske lyskesmerter” nok forsvinde igen!

Når kroppen siger fra med smerter!

Smerter er kroppens måde at fortælle dig at der er brug for din opmærksomhed på et område. Når et område i kroppen bliver skadet / overbelastet dannes der inflammation. Dette er kroppens første helingsrespons. Inflammationen er der for at hjælpe kroppen og har en vigtigt funktion. Dette er en HELT NATURLIG del af din krops helingsevne. At hæmme inflammation med smertestillende (som. f.eks. Ipren eller Ibuprofen) giver derfor ingen mening. Det er ganske rigtigt at inflammation kan give smerte men det er langt fra sikkert at det er årsagen til din smerteoplevelse.

Inflammation er ofte kun en lille spiller i hele kroppens smertesystem. Vi har inflammation i kroppen hele tiden, da vi konstant er under nedbrydning og genopbygning. Men det betyder jo ikke ar du mærker smerter alle steder i kroppen hele tiden. Det er nemlig først når hjernen syntes at der er behov for din opmærksomhed, at den giver dig smertesignaler. Ofte sker det først hvis der ophobes tilstrækkeligt meget inflammation i et område (mere end kroppen kan håndtere), eller hvis din hjerne mener der er ”fare på færde” og du er ved at skade dig selv.

Det er altså i LANGT STØRRE GRAD dit nervesystem, der er afgørende for om du oplever iskiassmerter eller ej. Hvis dit nervesystem IKKE tolker din krop som værende i fare, vil sandsynligheden for at du oplever smerter være minimal. Der findes masser af eksempler på personer som er fuldstændigt smertefri, MEN hvor deres scanningsbilleder viser mere eller mindre markante diskusprolabser. Det er altså IKKE KUN mekanikken, der afgør din smerteoplevelse.

Et oversensitivt  nervesystemet!

Af og til hænder det at nervesystemet kommer ud af balance og begynder at overreagere på de signaler, der sendes tilbage fra kroppens forskellige dele. I disse tilfælde kan der opstå diffuse smerter rundt om i kroppen og selv helt almindelige bevægelser kan blive smertefulde uden nogen egentligt mekanisk årsag bag. Hvis der er en reel påvirkning af iskiasnerven bliver det klart at smerteoplevelsen muligvis vil blive endnu kraftigere og mere uudholdelig. Der kan være mange årsager til at nervesystemet bliver oversensitivt, men heldigvis kan det hjælpes tilbage til normal funktion.

Husk at dine lyskesmerter KUN er det symptombillede du oplever og ikke årsagen bag symptomerne. Du kan sagtens have præcist samme symptomoplevelse som en anden person, mens årsagen kan komme fra helt forskellige steder.

Hvad så hvis min lyskenskade er akut!

Hvis du har fået en forstrækning eller fibersprængning i lysken er det vigtigste for dit genoptræningsforløb at sikre, at alle dine muskler i og omkring lysken kommer til at fungere korrekt igen så hurtigt som muligt. Når der opstår forstrækning af en muskel sker der nogle gange det, at kroppens evne til at kontrollere, hvor meget en eller flere af de nærliggende muskler skal spænde op under arbejde, nedsættes. Dette gør det meget sværere for lysken at hele optimalt.

Samtidigt handler det også om at finde ud af om lysken, som ved overbelastningsskaderne, er tvunget til at lave mere arbejde end den er designet til. Det er nemlig den typiske årsag til at du i første omgang for en forstrækning eller fibersprængning. Hvis du ikke får styr på elementerne omkring lysken, vil du derfor kunne risikere at få endnu end forstrækning eller fibersprængning senere igen (hvilket desværre ikke er ualmindeligt inden for sportsgrene som f.eks. fodbold eller løb).

Målet bør ikke kun være at få dig gjort skadesfri men også at sikre at du ikke får en ny lyskenskade (eller andre overbelastningsskader).

Hvornår skal jeg søge hjælp?

Hvis dine lyskensmerter ikke er gået over efter 2-3 uger, eller du f.eks. bliver ved med at få ondt i lysken efter løb er det på tide at søge hjælp. Jo længere tid du går med det, jo mere bliver kroppen tvunget ud i et uhensigtsmæssigt kompensationsmønster, der kan være med til at trække dit genoptræningsforløb lidt ud.

Har du brug for hjælp til at komme af med din lyskensmerter?

Vores tilgang til genoptræning af lyskensmerter er unik og vi hjælper hele tiden klienter med akutte og kroniske lyskensmerter tilbage til deres ønskede sport-/aktivitetsniveau. Hvor du skal sætte ind for at få det mest optimale genoptræningsforløb er meget individuelt. Vores fokus er ikke kun at hjælpe dig med at blive smertefri, men også at hjælpe dig med at undgå evt. fremtidige overbelastningsproblemer så du ikke igen bliver sat tilbage!

[vcex_staff_carousel items=”3″ animation_speed=”150″ timeout_duration=”5000″]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *