Lider du af skinnebensbetændelse og er træt af det?

Er du en af dem, der lider af skinnebensbetændelse, og er træt af at du ikke kan bevæge dig frit som før i tiden?

Bare rolig – skinnebensbetændelse kan kureres med den rette behandling, uanset om den lige er opstået eller om den er kronisk. Det eneste, der kræves er, at finde den rigtige årsag!

INDIVIDUELT OG HELHEDSORIENTERET

Vores tilgang til behandling af skinnebensbetændelse er unik og altid individuelt tilpasset. Vi sørger for at tage alle elementer med, som har indvirkning på den måde dine skinneben bliver belastet på.

Du vil straks kunne mærke når noget går i den rigtige retning med dine skinnebenssmerter.

Vores styrke er vores brede viden, øje for detaljer, og mangeårige erfaring med genoptræning af skinnebensbetændelse, hvilket sikrer dig de bedste forudsætninger for at kunne vende tilbage til et liv uden gener.

Før vi graver dybere i årsagen til skinnebensbetændelse, er det vigtigt at have en lille forståelse af, hvad skinnebensbetændelse er og samtidigt vide, hvad det ikke er.

Hvis du har skinnebensbetændelse, vil dine symptomer være, at du enten oplever smerte foran på skinnebenet (forreste skinnebensbetændelse) eller ”dybt” på indersiden af underbenet (bagerste skinnebensbetændelse). Samtidigt vil du typisk opleve, det man kalder for ”smertetriaden”, hvor der er 1. ømhed/smerte ved igangsæt af en aktivitet (smerte i skinneben ved løb), 2. ophør af ømheden/smerterne når du er varmet op og sidst 3. smerter igen efter flere gentagelser (f.eks. efter nogle kilometers løb). 

Symptomerne vil som regel være gradvist tiltagende hvilket betyder, at du typisk vil opleve, at de blive værrer over en længere periode, hvor du laver de samme aktiviteter.

Typer af skinnebensbetændelseSmerteplacering og symptomer
Forreste skinnebensbetændelse (den klassiske form)Ømhed eller smerte foran på skinnebenet og ned langs forsiden/ydersiden af skinnebensknoglen (tibia).
Bagerste skinnebensbetændelseØmhed eller smerte ”dybt” på indersiden af underbenet og ned langs indersiden bagpå skinnebensknoglen (tibia). Der er typisk smertetriade: smerter ved igangsætning af aktivitet, kan varmes op så smerter er væk og til sidst smerter igen efter en tid med aktivitet.
Smerte ved tryk på området i hvile.

Udover selve smerteplaceringen kan der også være ømhed, hvis man trykker direkte på området og der kan være ømhed om morgenen, når du står ud af sengen og indtil du har fået kroppen i gang. Dette er vigtige faktorer da der er andre problemer, som kan opstå i underbenet og til tider kan forveksles med skinnebensbetændelse.

ProblemSmerteplacering og symptomer
MuskellogesyndromSom regel ingen smerter i hvile – heller ikke ved tryk på området. Ømhed eller smerter fremprovokeres ved aktivitet og mærkes som regel i hele læggen. Efter aktivitet mærkes der som regel en hård og øm muskelmasse ved tryk
Evt. nedsat følesans ud i 2. tå.
StressfrakturOfte smerter ved mindre belastning, som f.eks. små hop på et ben. I slemme tilfælde kan der være hvilesmerter. Ømheden/smerten kan som regel lokaliseres til et lille bestemt område.
Aktive triggerpunkterSmerter i hvile og/eller i forbindelse med aktivitet. Ømt ved tryk, der giver forøgede smerter i smerteområde.

Før vi graver dybere i årsagen til skinnebensbetændelse, er det vigtigt at have en lille forståelse af, hvad skinnebensbetændelse er og samtidigt vide, hvad det ikke er.

Hvis du har skinnebensbetændelse, vil dine symptomer være, at du enten oplever smerte foran på skinnebenet (forreste skinnebensbetændelse) eller ”dybt” på indersiden af underbenet (bagerste skinnebensbetændelse). Samtidigt vil du typisk opleve, det man kalder for ”smertetriaden”, hvor der er 1. ømhed/smerte ved igangsæt af en aktivitet (smerte i skinneben ved løb), 2. ophør af ømheden/smerterne når du er varmet op og sidst 3. smerter igen efter flere gentagelser (f.eks. efter nogle kilometers løb). 

Symptomerne vil som regel være gradvist tiltagende hvilket betyder, at du typisk vil opleve, at de blive værrer over en længere periode, hvor du laver de samme aktiviteter.

Typer af skinnebensbetændelseSmerteplacering og symptomer
Forreste skinnebensbetændelse (den klassiske form)Ømhed eller smerte foran på skinnebenet og ned langs forsiden/ydersiden af skinnebensknoglen (tibia).
Bagerste skinnebensbetændelseØmhed eller smerte ”dybt” på indersiden af underbenet og ned langs indersiden bagpå skinnebensknoglen (tibia). Der er typisk smertetriade: smerter ved igangsætning af aktivitet, kan varmes op så smerter er væk og til sidst smerter igen efter en tid med aktivitet.
Smerte ved tryk på området i hvile.

Udover selve smerteplaceringen kan der også være ømhed, hvis man trykker direkte på området og der kan være ømhed om morgenen, når du står ud af sengen og indtil du har fået kroppen i gang. Dette er vigtige faktorer da der er andre problemer, som kan opstå i underbenet og til tider kan forveksles med skinnebensbetændelse.

ProblemSmerteplacering og symptomer
MuskellogesyndromSom regel ingen smerter i hvile – heller ikke ved tryk på området. Ømhed eller smerter fremprovokeres ved aktivitet og mærkes som regel i hele læggen. Efter aktivitet mærkes der som regel en hård og øm muskelmasse ved tryk
Evt. nedsat følesans ud i 2. tå.
StressfrakturOfte smerter ved mindre belastning, som f.eks. små hop på et ben. I slemme tilfælde kan der være hvilesmerter. Ømheden/smerten kan som regel lokaliseres til et lille bestemt område.
Aktive triggerpunkterSmerter i hvile og/eller i forbindelse med aktivitet. Ømt ved tryk, der giver forøgede smerter i smerteområde.

Når kroppen siger fra med smerter!

Når en muskel udsættes for uhensigtsmæssigt belastning, opstår der små mikroskopiske skader i muskel- og senevævet. Som en naturlig del af helingsprocessen opstår der en betændelsestilstand, som er med til at hjælpe området med at hele op igen. Hvis vævet ikke udsættes for den uhensigtsmæssige belastning igen, heler det hurtigt af sig selv uden at man oplever nogen symptomer.

Udsættes vævet derimod for samme eller lignende uhensigtsmæssige belastning igen og igen – inden det er helet – opstår der yderligere mikroskopiske skader og yderligere betændelse. Dette vil til sidst akkumulere og der er nu opstået en  lokal overbelastningsskade.

Dette er kort beskrevet den proces der sker, når dine muskler omkring dine skinneben gentagne gange belastes uhensigtsmæssigt og du får skinnebensbetændelse – MEN DET ER IKKE BETÆNDELSE DER GIVER DIG SMERTERNE! 

Smerter er kroppens måde at fortælle dig at der er brug for din opmærksomhed på et område. Når et område i kroppen bliver skadet / overbelastet dannes der som nævnt inflammation / betændelse. Dette er kroppens første helingsrespons. Inflammationen er der for at hjælpe kroppen og har en vigtigt funktion. Ofte får inflammation skylden for vores smerter og anbefalingen lyder typisk på smertestillindende (anti-inflammatorisk) i en periode. Som nævnt skal inflammationen være til stede når din krop beskadiges. Dette er en HELT NATURLIG del af din krops helingsevne. At hæmme inflammation med smertestillende (som. f.eks. Ipren eller Ibuprofen) giver derfor ingen mening. Det er ganske rigtigt at inflammation kan være en del af en smerteoplevelse med det er en del af symptomet og IKKE ÅRSAGEN.

Inflammation er ofte kun en lille spiller i hele kroppens smertesystem. Vi har inflammation i kroppen hele tiden, da vi konstant er under nedbrydning og genopbygning. Men det betyder jo ikke ar du mærker smerter alle steder i kroppen hele tiden. Det er nemlig først når hjernen syntes at der er behov for din opmærksomhed, at den giver dig smertesignaler

Din hjerne får hele tiden signaler om hvordan de forskellige dele af kroppen belastes. Hvis hjernen opfatter signalerne som om at dit skinneben bliver belastet uhensigtsmæssigt giver den dig en oplevelse af smerte i det område. Mængden af inflammation er blot en af de ting som hjerne måler på når den vurdere om dit skinneben bliver belastet uhensigtsmæssigt. 

Det er altså i LANGT STØRRE GRAD dit nervesystem, der er afgørende for om du oplever skinnebenssmerter end det er mængden af inflammation. Den holdbare vej ud af din skinnebensbetændelse får derfor også et andet fokus:

 1. Finde frem til hvilke strukturer i dit skinneben der bliver belastet uhensigtsmæssigt og ophober inflammation/betændelse
 2. Endnu vigtige finde frem til HVORFOR disse strukture bliver overbelastet – årsagen bag det hele!
 3. Genskabe bedre funktion omkring alle de elementer som har indflydelse på hvordan skinnebenet belastes – så den uhensigtsmæssige belastning fjernes
 4. Bedre dine helingsevne så du hurtigere kan hele de overbelastningsprocesser der er i dit skinneben.

Når kroppen siger fra med smerter!

Når en muskel udsættes for uhensigtsmæssigt belastning, opstår der små mikroskopiske skader i muskel- og senevævet. Som en naturlig del af helingsprocessen opstår der en betændelsestilstand, som er med til at hjælpe området med at hele op igen. Hvis vævet ikke udsættes for den uhensigtsmæssige belastning igen, heler det hurtigt af sig selv uden at man oplever nogen symptomer.

Udsættes vævet derimod for samme eller lignende uhensigtsmæssige belastning igen og igen – inden det er helet – opstår der yderligere mikroskopiske skader og yderligere betændelse. Dette vil til sidst akkumulere og der er nu opstået en  lokal overbelastningsskade.

Dette er kort beskrevet den proces der sker, når dine muskler omkring dine skinneben gentagne gange belastes uhensigtsmæssigt og du får skinnebensbetændelse – MEN DET ER IKKE BETÆNDELSE DER GIVER DIG SMERTERNE! 

Smerter er kroppens måde at fortælle dig at der er brug for din opmærksomhed på et område. Når et område i kroppen bliver skadet / overbelastet dannes der som nævnt inflammation / betændelse. Dette er kroppens første helingsrespons. Inflammationen er der for at hjælpe kroppen og har en vigtigt funktion. Ofte får inflammation skylden for vores smerter og anbefalingen lyder typisk på smertestillindende (anti-inflammatorisk) i en periode. Som nævnt skal inflammationen være til stede når din krop beskadiges. Dette er en HELT NATURLIG del af din krops helingsevne. At hæmme inflammation med smertestillende (som. f.eks. Ipren eller Ibuprofen) giver derfor ingen mening. Det er ganske rigtigt at inflammation kan være en del af en smerteoplevelse med det er en del af symptomet og IKKE ÅRSAGEN.

Inflammation er ofte kun en lille spiller i hele kroppens smertesystem. Vi har inflammation i kroppen hele tiden, da vi konstant er under nedbrydning og genopbygning. Men det betyder jo ikke ar du mærker smerter alle steder i kroppen hele tiden. Det er nemlig først når hjernen syntes at der er behov for din opmærksomhed, at den giver dig smertesignaler

Din hjerne får hele tiden signaler om hvordan de forskellige dele af kroppen belastes. Hvis hjernen opfatter signalerne som om at dit skinneben bliver belastet uhensigtsmæssigt giver den dig en oplevelse af smerte i det område. Mængden af inflammation er blot en af de ting som hjerne måler på når den vurdere om dit skinneben bliver belastet uhensigtsmæssigt. 

Det er altså i LANGT STØRRE GRAD dit nervesystem, der er afgørende for om du oplever skinnebenssmerter end det er mængden af inflammation. Den holdbare vej ud af din skinnebensbetændelse får derfor også et andet fokus:

 1. Finde frem til hvilke strukturer i dit skinneben der bliver belastet uhensigtsmæssigt og ophober inflammation/betændelse
 2. Endnu vigtige finde frem til HVORFOR disse strukture bliver overbelastet – årsagen bag det hele!
 3. Genskabe bedre funktion omkring alle de elementer som har indflydelse på hvordan skinnebenet belastes – så den uhensigtsmæssige belastning fjernes
 4. Bedre dine helingsevne så du hurtigere kan hele de overbelastningsprocesser der er i dit skinneben.

Hvorfor får du skinnebensbetændelse?

Når du får skinnebensbetændelse skyldes det som nævnt en overbelastning af enten den forreste skinnebensmuskel (m. tibialis anterior) eller de dybere liggende bagerste skinnebensmuskler (som f.eks. m. tibialis posterior). Overbelastningen sker oftest pga. fejlbelastning af foden når du går eller løber eller manglende stabilitet omkring hoften

Den forreste eller de dybe bagerste skinnebensmuskler spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af en normal fodfunktion (svangkurve/pronation) når du går og løber. Belastningen på foden, under gang og løb, er også enormt afhængig af hvordan du stabilisere hoften, hvilket betyder at skinnebenets muskler kan komme på ekstra overarbejde, hvis du ikke har optimalt funktion omkring hoften. Den manglende stabilitet omkring hoften er så ÅRSAGEN til at skinnebenet overbelastes og der opstår skinnebensbetændelse.

Udover ændrede forhold pga. ubalance i foden, hofte etc. kan skinnebensbetændelsen opstå pga. at musklerne udsættes for en arbejdsbelastning, de ikke er vant til. Dette kan være alt fra løbedistancer, der er længere end normalt til pludseligt forøget antal løbepas om ugen og til at man bare har dyrket en sportsgren man ikke plejer.

Overordnet kan skinnebensbetændelsen derfor inddeles i 2 kategorier

 1. Enkeltstående overbelastning – Du har ganske enkelt lavet for meget og kroppen her brug for lidt ro før du går igang igen. Du vil ofte opleve at smerterne fortager sig og enten kun kommer igen i mindre og mindre grad eller slet ikke.
 2. Konstant overbelastning – Der er ubalancer i kroppen som er medvirkende til at skabe en mere eller mindre konstant overbelastning af skinnebenet. Smerterne aftager måske når du ikke belaster så meget MEN kommer hele tiden igen eller forværres over tid når du prøver at være aktiv.

Slut med smerterne!

Når du skal af med din skinnebensbetændelse er det vigtigt, at du finder hovedårsagen til din skinnebensbetændelse (alle hovedårsager, hvis der er flere) samt for styr på andre evt. supplerende faktorer som har indflydelse på skinnebensbetændelse så du både sikrer dig en kortvarig og effektiv genoptræning men også opnår en langsigtet holdbar løsning så du ikke risikerer at generne vender tilbage.

Blandt de hyppigste årsager til skinnebensbetændelse:

 • Uhensigtsmæssigt belastningsmønster som f.eks. løbestil
 • Manglende stabilitet omkring fod, knæ og hoften
 • Nedsat styrke i maven/korsettet
 • Låsning af en eller flere fodrodsknogler
 • Stramhed i en eller flere muskler som ændre samspillet omkring skinnebenets muskler

Ovenstående er blot de hyppigste eksempler på de mange årsager, der kan være til at du har fået skinnebensbetændelse. Behandlingen og vejen ud af smerterne er vidt forskellige, og det er derfor det er så vigtigt, at du får lokaliseret den helt rigtige årsag, så du får en holdbar løsning og igen kan vende tilbage til det du gerne vil – uden gener.

Slut med smerterne!

Når du skal af med din skinnebensbetændelse er det vigtigt, at du finder hovedårsagen til din skinnebensbetændelse (alle hovedårsager, hvis der er flere) samt for styr på andre evt. supplerende faktorer som har indflydelse på skinnebensbetændelse så du både sikrer dig en kortvarig og effektiv genoptræning men også opnår en langsigtet holdbar løsning så du ikke risikerer at generne vender tilbage.

Blandt de hyppigste årsager til skinnebensbetændelse:

 • Uhensigtsmæssigt belastningsmønster som f.eks. løbestil
 • Manglende stabilitet omkring fod, knæ og hoften
 • Nedsat styrke i maven/korsettet
 • Låsning af en eller flere fodrodsknogler
 • Stramhed i en eller flere muskler som ændre samspillet omkring skinnebenets muskler

Ovenstående er blot de hyppigste eksempler på de mange årsager, der kan være til at du har fået skinnebensbetændelse. Behandlingen og vejen ud af smerterne er vidt forskellige, og det er derfor det er så vigtigt, at du får lokaliseret den helt rigtige årsag, så du får en holdbar løsning og igen kan vende tilbage til det du gerne vil – uden gener.

En lille kommentar om indlæg

Til sidst en lille kommentar omkring indlæg; indlæg er et stort debatteret emne når det kommer til skinnebensbetændelse. Indlæg kan have en rigtig god effekt. Det eneste jeg gerne vil sikre at du tager med i overvejelserne, når vi snakker om indlæg og skinnebensbetændelse er, at hvis problemet f.eks. kommer fra hoften, har du ikke løst problemet men blot lavet symptomlindring. Hvad sker der hvis du tager på sommerferie og tilbringer flere dage i bare tæer eller i sandaler, hvor du ikke kan bruge dine såler/indlæg.

Det er absolut ikke nogen dårlig ide at få lavet indlæg, da de oftest vil supplere kroppen godt og hjælpe til med at mindske den opståede ubalance i foden, hoften etc. – MEN indlæg/såler fjerner i langt de fleste tilfælde ikke årsagen

Din krop er fra grunden bygget til at du skal kunne holde din fodstilling korrekt når du belaster foden. Hvis du ikke længere kan holde foden er det altså fordi der er opstået et problem og ikke fordi det altid har været der. Man kan sagtens bruge indlæg, men de bør i reglen kun fungere som et supplement mens man arbejder på den egentlige årsag.

Hvornår skal jeg søge hjælp?

Hvis dine skinnebenssmerter ikke aftager af sig selv i løbet af 2-3 uger er det en god ide at søge hjælp. Det vigtigte er, at du finder en behandler, der kan hjælpe dig med at finde ÅRSAGEN til DIN skinnebensbetændelse og ikke blot fokuserer på at fjerne betændelse (da den jo “bare” er et symptom på at der er noget galt – men ikke hvad).

Vi hjælper dig med at løse årsagen bag din skinnebensbetændelse?

Vores tilgang til behandling af skinnebensbetændelse er helhedorienteret og unik. Vi hjælper hele tiden forskellige typer af klienter med akutte og kroniske skinnebensproblematikker tilbage til den dagligdag og de aktiviteter/sportsgrene de plejer at lave. 

Hvor du skal sætte ind for at få det mest optimale genoptræningsforløb er meget individuelt men det er her vi kan hjælpe. Vores fokus er dog ikke kun at hjælpe dig med at blive smertefri, men også at hjælpe dig med at undgå evt. fremtidige problemstillinger så du ikke igen bliver sat tilbage!

Hos Move2Peak er vi et engageret og nærværende team, der sætter en ære i at hjælpe vores klienter med at komme tilbage til et frit og aktivt liv – uanset hvad de henvender med af typer af skader. Vores styrke er vores brede viden, øje for detaljer og mangeårige erfaring – alt sammen noget, der er med til at sikrer dig det mest optimale forløb og dermed de bedste resultater.

 

MOVE2PEAK
FREDERIKSBERG

Relaterede artikler

Vejen tilbage efter din meniskskade

Er du en af de uheldige, der er blevet ramt af en beskadiget menisk? Vejen tilbage kan for mange virke lettere uoverskuelig bl.a. med spørgsmål om hvordan du opnår den bedste meniskskade genoptræning eller hvorvidt du skal vælge en meniskskade operation eller ej!

Læs mere »

Send en besked til os med dine spørgsmål og så vender vi tilbage på mail eller telefon!

[contact-form-7 id="4" title="Contact form 1"]