Er du en af dem, der lider af skinnebensbetændelse, og er træt af at du ikke kan bevæge dig frit som før i tiden? Bare rolig – skinnebensbetændelse kan kureres med den rette behandling, uanset om den lige er opstået eller om den er kronisk. Det eneste, der kræves er, at finde den rigtige årsag!

Før vi graver dybere i årsagen til skinnebensbetændelse, er det vigtigt at have en lille forståelse af, hvad skinnebensbetændelse er og samtidigt vide, hvad det ikke er.

Hvis du har skinnebensbetændelse, vil dine symptomer være, at du enten oplever smerte foran på skinnebenet (forreste skinnebensbetændelse) eller ”dybt” på indersiden af underbenet (bagerste skinnebensbetændelse). Samtidigt vil du typisk opleve, det man kalder for ”smertetriaden”, hvor der er 1. ømhed/smerte ved igangsæt af en aktivitet (smerte i skinneben ved løb), 2. ophør af ømheden/smerterne når du er varmet op og sidst 3. smerter igen efter flere gentagelser (f.eks. efter nogle kilometers løb). Symptomerne vil som regel være gradvist tiltagende hvilket betyder, at du typisk vil opleve, at de blive værrer over en længere periode, hvor du laver de samme aktiviteter.

Typer af skinnebensbetændelse Smerteplacering og symptomer
Forreste skinnebensbetændelse (den klassiske form) Ømhed eller smerte foran på skinnebenet og ned langs forsiden/ydersiden af skinnebensknoglen (tibia).
Bagerste skinnebensbetændelse Ømhed eller smerte ”dybt” på indersiden af underbenet og ned langs indersiden bagpå skinnebensknoglen (tibia). Der er typisk smertetriade: smerter ved igangsætning af aktivitet, kan varmes op så smerter er væk og til sidst smerter igen efter en tid med aktivitet.
Smerte ved tryk på området i hvile.

Udover selve smerteplaceringen kan der også være ømhed, hvis man trykker direkte på området og der kan være ømhed om morgenen, når du står ud af sengen og indtil du har fået kroppen i gang. Dette er vigtige faktorer da der er andre problemer, som kan opstå i underbenet og til tider kan forveksles med skinnebensbetændelse.

Problem Smerteplacering og symptomer
Muskellogesyndrom Som regel ingen smerter i hvile – heller ikke ved tryk på området. Ømhed eller smerter fremprovokeres ved aktivitet og mærkes som regel i hele læggen. Efter aktivitet mærkes der som regel en hård og øm muskelmasse ved tryk
Evt. nedsat følesans ud i 2. tå.
Stressfraktur Ofte smerter ved mindre belastning, som f.eks. små hop på et ben. I slemme tilfælde kan der være hvilesmerter. Ømheden/smerten kan som regel lokaliseres til et lille bestemt område.
Aktive triggerpunkter Smerter i hvile og/eller i forbindelse med aktivitet. Ømt ved tryk, der giver forøgede smerter i smerteområde.

Hvad er det der gør ondt?

skinnebensbetaendelse-300x200Når en muskel udsættes for uhensigtsmæssigt belastning, opstår der små mikroskopiske skader i muskel- og senevævet. Som en naturlig del af helingsprocessen opstår der en betændelsestilstand, som er med til at hjælpe området med at hele op igen. Hvis vævet ikke udsættes for den uhensigtsmæssige belastning igen, heler det hurtigt af sig selv uden at man oplever nogen symptomer.

Udsættes vævet derimod for samme eller lignende uhensigtsmæssige belastning igen, inden det er helet, opstår der yderligere mikroskopiske skader og yderligere betændelse. Dette vil til sidst akkumulere og du vil begynde at opleve symptomer som smerter i dine skinneben (som følge af den ophobede betændelsestilstand), den tidligere nævnte smertetriade samt direkte ømhed ved tryk. Der er nu opstået en overbelastningsskade. Dette er kort beskrevet den proces der sker, når dine muskler omkring dine skinneben gentagne gange belastes uhensigtsmæssigt og du får skinnebensbetændelse.

Langt vigtigere for at du kan blive fri for dine smerter, er dog selve årsagen til skinnebensbetændelsen!

Når kroppen siger fra med smerter!

Smerter er kroppens måde at fortælle dig at der er brug for din opmærksomhed på et område. Når et område i kroppen bliver skadet / overbelastet dannes der inflammation. Dette er kroppens første helingsrespons. Inflammationen er der for at hjælpe kroppen og har en vigtigt funktion. Ofte får inflammation skylden for vores smerter og anbefalingen lyder typisk på smertestillindende (anti-inflammatorisk) i en periode. Som nævnt skal inflammationen være til stede når din krop beskadiges. Dette er en HELT NATURLIG del af din krops helingsevne. At hæmme inflammation med smertestillende (som. f.eks. Ipren eller Ibuprofen) giver derfor ingen mening. Det er ganske rigtigt at inflammation kan give smerte men det er langt fra sikkert at det er årsagen til din smerteoplevelse.

Inflammation er ofte kun en lille spiller i hele kroppens smertesystem. Vi har inflammation i kroppen hele tiden, da vi konstant er under nedbrydning og genopbygning. Men det betyder jo ikke ar du mærker smerter alle steder i kroppen hele tiden. Det er nemlig først når hjernen syntes at der er behov for din opmærksomhed, at den giver dig smertesignaler. Ofte sker det først hvis der ophobes tilstrækkeligt meget inflammation i et område (mere end kroppen kan håndtere), eller hvis din hjerne mener der er ”fare på færde” og du er ved at skade dig selv.

Det er altså i LANGT STØRRE GRAD dit nervesystem, der er afgørende for om du oplever iskiassmerter eller ej. Hvis dit nervesystem IKKE tolker din krop som værende i fare, vil sandsynligheden for at du oplever smerter være minimal. Der findes masser af eksempler på personer som er fuldstændigt smertefri, MEN hvor deres scanningsbilleder viser mere eller mindre markante diskusprolabser. Det er altså IKKE KUN mekanikken, der afgør din smerteoplevelse.

Et oversensitivt  nervesystemet!

Af og til hænder det at nervesystemet kommer ud af balance og begynder at overreagere på de signaler, der sendes tilbage fra kroppens forskellige dele. I disse tilfælde kan der opstå diffuse smerter rundt om i kroppen og selv helt almindelige bevægelser kan blive smertefulde uden nogen egentligt mekanisk årsag bag. Der kan være mange årsager til at nervesystemet bliver oversensitivt, men heldigvis kan det hjælpes tilbage til normal funktion.

Husk at skinnebensbetændelse KUN er den samlede betegnelse for et symptombillede og ikke årsagen bag symptomerne. Du kan sagtens have præcist samme symptomoplevelse som en anden person, mens årsagen kan komme fra helt forskellige steder.

Hvorfor får du skinnebensbetændelse?

Når du får skinnebensbetændelse skyldes det en overbelastning af enten den forreste skinnebensmuskel (m. tibialis anterior) eller de dybere liggende bagerste skinnebensmuskler (som f.eks. m. tibialis posterior). Overbelastningen sker oftest pga. fejlbelastning af foden når du går eller løber. Den forreste eller de dybe bagerste skinnebensmuskler spiller nemlig en vigtig rolle i opretholdelsen af en normal mellemfodsstilling (svangkurve) når du går. Hvis bare et af de mange andre elementer som påvirker fodens stilling, skaber ubalance, ændres arbejdsforholdene for den forreste og de bagerste skinnebensmuskler, og der er risiko for at der opstår en overbelastningsskade.

Udover ændrede forhold pga. ubalance i foden kan skinnebensbetændelse opstå pga. at musklerne udsættes for en arbejdsbelastning, de ikke er vant til. Dette kan være alt fra løbedistancer, der er længere end normalt til pludseligt forøget antal løbepas om ugen og til at man bare har dyrket en sportsgren man ikke plejer.

Slut med smerterne!

Når du skal af med din skinnebensbetændelse er det vigtigt, at du finder hovedårsagen til din skinnebensbetændelse (alle hovedårsager, hvis der er flere) samt for styr på andre evt. supplerende faktorer som har indflydelse på skinnebensbetændelse så du både sikrer dig en kortvarig og effektiv genoptræning men også opnår en langsigtet holdbar løsning så du ikke risikerer at generne vender tilbage.

Blandt de hyppigste årsager til skinnebensbetændelse:

  • Uhensigtsmæssigt belastningsmønster som f.eks. løbestil
  • Manglende stabilitet omkring fod, knæ og hoften
  • Nedsat styrke i maven/korsettet
  • Låsning af en eller flere fodrodsknogler
  • Stramhed i en eller flere muskler som ændre samspillet omkring skinnebenets muskler

Ovenstående er blot de hyppigste eksempler på de mange årsager, der kan være til at du har fået skinnebensbetændelse. Behandlingen og vejen ud af smerterne er vidt forskellige, og det er derfor det er så vigtigt, at du får lokaliseret den helt rigtige årsag, så du får en holdbar løsning og igen kan vende tilbage til det du gerne vil – uden gener.

En lille kommentar om indlæg

Til sidst en lille kommentar omkring indlæg; indlæg er et stort debatteret emne. Indlæg har oftest en rigtig god effekt. Det eneste jeg gerne vil have du forstår, når vi snakker om indlæg og skinnebensbetændelse er, at hvis problemet f.eks. kommer fra hoften, har du ikke løst problemet men blot lavet symptomlindring. Hvad sker der hvis du tager på sommerferie og tilbringer flere dage i bare tæer eller i sandaler, hvor du ikke kan bruge dine såler/indlæg.

Det er absolut ikke nogen dårlig ide at få lavet indlæg, da de oftest vil supplere kroppen godt og hjælpe til med at mindske den opståede ubalance i foden – MEN indlæg/såler fjerner i langt de fleste tilfælde ikke årsagen. Din krop er fra grunden bygget til at du skal kunne holde din fodstilling korrekt når du belaster foden. Hvis du ikke længere kan holde foden er det altså fordi der er opstået et problem og ikke fordi det altid har været der. Man kan godt bruge indlæg, men de bør i reglen kun fungere som et supplement mens man arbejder på den egentlige årsag.

Hvornår skal jeg søge hjælp?

Hvis dine skinnebenssmerter ikke aftager af sig selv i løbet af 14 dage er det en god ide at søge hjælp. Det vigtigte er, at du finder en behandler, der kan hjælpe dig med at finde ÅRSAGEN til DIN skinnebensbetændelse og ikke blot fokuserer på at fjerne betændelse (da den jo “bare” er et symptom på at der er noget galt – men ikke hvad).

Har du brug for hjælp til at komme af med din skinnebensbetændelse?

Vores tilgang til behandling af skinnebensbetændelse er unik og vi hjælper hele tiden klienter med akutte og kroniske skinnebensproblematikker tilbage til den dagligdag og de aktiviteter/sportsgrene de plejer at lave. Hvor du skal sætte ind for at få det mest optimale genoptræningsforløb er meget individuelt men det er her vi kan hjælpe. Vores fokus er dog ikke kun at hjælpe dig med at blive smertefri, men også at hjælpe dig med at undgå evt. fremtidige problemstillinger så du ikke igen bliver sat tilbage!

[vcex_staff_carousel items=”3″ animation_speed=”150″ timeout_duration=”5000″]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *