Har du ondt i skulderen? Få styr på årsagen bag dine skuldersmerter!

Uanset om dine skuldersmerter er opstået ved overbelastning eller ved en akut skade, gælder det om at genskabe den korrekte muskelkoordination så skulderleddet igen kan bevæge sig frit.

Er dine smerter opstået akut (f.eks. ved et fald) er det dog vigtigt, først at finde ud af om der er en skade på en af skulderens mange strukturer.

INDIVIDUELT OG HELHEDSORIENTERET

Vores tilgang til behandling af skuldersmerter er unik og altid individuelt tilpasset. Vi sørger for at tage alle elementer med, som har indvirkning på den måde din skulder bliver belastet på.

Du vil straks kunne mærke når noget går i den rigtige retning med dine skuldersmerter.

Vores styrke er vores brede viden, øje for detaljer, og mangeårige erfaring med genoptræning af alle typer af skuldersmerter, hvilket sikrer dig de bedste forudsætninger for at kunne vende tilbage til et liv uden gener.

Før vi går dybere ned i hvordan du kommer af med dine skuldersmerter, er det vigtigt at have en lille grundforståelse af, hvordan skulderen er sammensat og hvorfor smerterne kommer.

Skulderen er et særligt udsat led når det kommer til både overbelastnings- og akutte skader. Dette skyldes, at skuldrene har meget stor bevægefrihed. Denne store bevægefrihed stiller store krav til stabiliteten af skulderen, og det er som oftest også derfor at skaderne opstår. En lille forringelse i skulderens stabilitet kan hurtigt gøre, at du får en overbelastningsskade. Når det handler om stabilitet af skulderen, er der flere dele, som er involveret. 

Skulderen har nemlig udgangspunkt fra nakken og den øverste del af brystkassen. Dette skyldes, at nakken og det øverste af brystkassen fungerer som fikspunkt for skulderbladet (og kravebenets) muskler, og at skulderbladet (og til dels kravebenet) fungerer som fikspunkt for de muskler, der skal sørge for at skulderleddet er stabilt og de muskler som skal bevæge skulderleddet. Hvis “kæden hopper af” omkring nakken, kan det altså gå ud over skulderleddets stabilitet.

Når en overbelastningsskaden melder sig som smerter i din skulder!

En overbelastningsskade opstår, fordi selv små belastninger skaber mikroskopiske skader i et væv. Hvis et led fungerer/belastes korrekt og vævet får ro, vil vævet hele op uden at du overhovedet bemærker at der har været noget. Hvis vævet derimod kontinuerligt udsættes for uhensigtsmæssig belastning vil vævsskaderne vokse sig større og større. Dette sker typisk fordi der er en eller flere steder, hvor der ikke er den stabilitet der skal være eller fordi den måde du bevæger skulderen på ikke er helt optimal. Herved vil nogle strukturer blive udsat for større belastning end de er vant til.

Som en naturlig del af helingsprocessen opstår der en betændelsestilstand, som er med til at hjælpe området med at hele op igen. Udsættes vævet konstant for den uhensigtsmæssige belastning betydeder det at der  til sidst ophobes betændelse som kan være med til at stimulere dit smertesystem og du vil begynde at kunne opleve symptomer i skulderen.

Smerter er kroppens måde at fortælle dig at der er brug for din opmærksomhed på et område. Når et område i kroppen bliver skadet / overbelastet opstår der som nævnt inflammation. Dette er kroppens første helingsrespons. Inflammationen er der for at HJÆLPE kroppen og har en vigtigt funktion. 

Ofte får inflammation skylden for vores smerter og anbefalingen lyder typisk på smertestillindende (anti-inflammatorisk) i en periode MEN dette modarbejder kroppens egen heling og fjerner kun en af symptomerne på overbelastningener og ikke årsagen. At hæmme inflammation med smertestillende (som. f.eks. Ipren eller Ibuprofen) giver derfor ingen mening. Det er ganske rigtigt at inflammation kan medvirke til de skuldersmerter du oplever men det er langt fra årsagen til din smerteoplevelse.

Vi har inflammation i kroppen hele tiden, da vi konstant er under nedbrydning og genopbygning. Men det betyder jo ikke at du mærker smerter alle steder i kroppen hele tiden. Det er nemlig først når hjernen syntes at der er behov for din opmærksomhed, at den giver dig smertesignaler. Ofte sker det først hvis der ophobes tilstrækkeligt meget inflammation i et område (mere end kroppen kan håndtere), eller hvis din hjerne mener der er ”fare på færde” og du er ved at skade dig selv.

Det er altså i LANGT STØRRE GRAD dit nervesystem/hjerne , der er afgørende for om du oplever skuldersmerter eller ej.

Din hjerne får hele tiden information om hvordan alle dine strukturer omkring skulderen belastes. Hvis signalerne peger i retning af at noget i din skulder bliver belastet uhensigtsmæssigt og er ved at skadet yderligere, giver hjernen dig en oplevelse af smerter.

Vejen ud af dine skuldersmerter handler derfor om:

 1. Finde frem til hvilke strukturer der bliver belastet uhensigtsmæssigt og HVORFOR!
 2. Genskabe bedre funktion omkring hele skulderen så den uhensigtsmæssige belastning fjernes – ÅRSAGEN!
 3. Bedre dine helingsevne så de strukture der skadet heler hurtigere.

Alt i alt noget der er med til at give dit smertesystem/hjerne en oplevelse af at der igen er styr på den måde din skulder belastes på, så der ikke længere er grund til at give dig en smerteoplevelse.

Et oversensitivt nervesystemet!

Af og til hænder det at nervesystemet kommer ud af balance og begynder at overreagere på de signaler, der sendes tilbage fra skulderen. I disse tilfælde kan det betyde at din skulder rent faktisk fungere lige som den skal men at dit nervesystem af den ene eller anden årsag ikke er helt enig.

Når smertesystemet overreagere kan selv helt almindelige bevægelser af skulderen blive smertefulde uden nogen egentligt mekanisk årsag bag. Der kan være mange årsager til at nervesystemet bliver oversensitivt, men heldigvis kan det hjælpes tilbage til normal funktion. Ofte kan man lære nervesystemet at slappe helt af igen gennem målrettet bevægeøvelser og smertecoaching.

Man skal ikke kun kigge isoleret på skulderen, hvis den skal genoptrænes effektivt!

Som en vigtig del i genoptræningen af overbelastningsskader i skulderen er det vigtigt, at alle dele, der har den mindste påvirkning på skulderen undersøges. Som et godt eksempel kan nævnes, at funktionen af din venstre skulder rent faktisk kan blive påvirket af din højre fod. Dette skyldes, at din fod “kommunikerer” med din modsatte skulder. Det sker gennem dine muskler og bindevæv op gennem kroppen. Hele vejen nede fra foden kan man følge den måde, musklerne slynger sig på og deres overlapning af hinanden, hele vejen op gennem benet, på tværs af overkroppen og over til modsatte skulder. 

Dette kan altså betyde, at dine skuldersmerter er opstået som symptom på et problem i din modsatte fod, hvor skulderen er den der ender med at skulle kompensere for en ubalance et andet sted i kroppen. Ofte mærker vi smerterne der hvor “skraldet” fra andre områder bliver sendt hen. 

Skulderens funktion er enormt afhængig af funktionen i resten af kroppen og for at komme til bunds i dine skuldersmerter kan det derfor være nødvendigt – ud over selve skulderen – at få styr på din funktion andre steder som f.eks. nakken eller lænden.

Den akutte skulderskade og evt. beskadigelse af strukturer i skulderleddet

Hvis dine smerter i skulderen er opstået pga. en akut traume, er det vigtigt at finde ud af, om du har fået en skade direkte på en af skulderens strukturer. Hvis dette er tilfældet, har det stor betydning for dit genoptræningsforløb. Det er derfor yderst vigtigt, at alle strukturer testes præcist. De strukturer som du kan have fået en skade på kan enten være:

 • Et af skulderens ledbånd
 • Skulderens ledkapsel
 • Skulderens ledkæbe
 • Selve knoglen (enten overarmen eller skulderbladet)
 • En af skulderens muskler eller disses sener

Typiske problemstillinger i skulderleddet og tilhørende symptomer

Når det handler om skuldersmerter, er det vigtigt at forstå, at årsagen sjældent er den samme fra patient til patient, selvom de oplever præcist samme symptomer. Der vil altid være en individuel tilgang for at gøre behandlingsforløbet bedst muligt. Alligevel kan man generelt godt snakke om typiske problemstillinger og tilhørende symptomer.

Typiske skulderproblematikkerSmerteplacering og symptomerne
Den ustabile skulderKan både forekomme isoleret fortil, bagtil, nedad, eller alle retninger kombineret. Kan forekomme ved ændret muskelkoordination, akut traume (især med skade på ledbånd og/eller ledkapsel) samt ved hypermobilitet
Ustabilitet fortil: typiske smerter fortil i skulderen ved bevægelse, men kan principelt være alle steder i skulderen.Ustabilitet bagtil: typisk smerter bagtil i skulderen ved bevægelse, men kan principelt være alle steder i skulderen.Ustabilitet nedad: typisk smerter oppe i skulderen men kan principielt være alle steder i skulderen.Ustabilitet i flere retninger kombineret: smerter kan forekomme alle steder i skulderen ved bevægelse, og der kan være irritation selv når skulderen er i ro.
Tendinitis / senebetændelseForekommer oftest i supraspinatussenen eller bicepssenen. Forekommer typisk ved tunge belastninger, aktiviteter hvor armen bruges over hovedet (ketchersport, volleyball etc.) samt uvante skruebevægelser.
Som regel direkte ømhed ved tryk på det sted, hvor senen er betændt. Symptomer kan som regel også fremprovokeres ved isoleret muskelaktivering eller stræk af senen. Der er sjældent smerte i hvile.
Bursit / betændelse i en af skulderens slimsækkeSmerter, der ofte er lokaliseret øverst på skulderen og som forværres ved aktivitet. Det kan føles som om noget bliver klemt inde i skulderen.
Afklemningssyndrom / impingementSyndrom hvor en sene afklemmes mellem knogleflader i skulderen ved bevægelse.
Der opleves smerter ved løft over vandret og især ved løft ud til siden. Smerten er som regel lokaliseret meget præcist “inde i toppen af skulderen” eller “foran på toppen af skulderen”. Kan også føles som om der er noget, der bliver klemt. I sjældnere tilfælde kan der være smerter bagtil ved udadrotation af skulderen, hvor der sker en afklemning af skulderens bagerste strukturer.
TriggerpunkterSærligt ømme punkter i musklerne, der giver smerter andre steder. Forekommer ofte ved overbelastning af muskelvæv.
Triggerpunkter kan forekomme i en eller flere af skulderens mange muskler. Hvis smerterne stammer fra et triggerpunkt vil smerteområdet være mere diffust og ofte dække et lidt større område som f.eks. et område svarende til en håndflade. Der kan desuden være smerter ned af overarmen eller omkring skulderbladet.
NerveafklemningAfklemning af nerverne til armen kan ske i de områder af nakken, hvor skulderens nerver kommer fra.
Nerveafklemning vil som triggerpunkter opleves som smerter/irritation af et lidt større og diffust område. De involverede områder vil dog være afgrænset til de områder den/de afklemte nerver forsyner. Der kan være symptomer ned af armen og helt ned i hånden og fingrene.

Slut med skuldersmerterne!

Når du skal af med dine skuldersmerter, er det vigtigt at du får hjælp til at finde den præcise årsag (årsager hvis der er flere) til at problemet (problemerne) er opstået. Fokus i dit behandlingsforløb bør derfor være:

 • Finde hovedårsagen til din overbelastningsskade (alle hovedårsager hvis der er flere).
 • Finde evt. andre supplerende faktorer som har indflydelse på dine smerter i skulderen.
 • Teste om du har direkte skader på nogle af skulderens strukturer, hvis din skade er opstået akut.
 • Give dig den rigtige vejledning og behandling i forhold til den årsag, der er fundet.

Blandt de mange årsager til overbelastning af skulderleddet kan nævnes:

Mulig årsagHvor
Nedsat bevægelighedSkulderled, ryghvirvler, ribben, kraveben, nakke
Nedsat muskelfunktionSamtlige af skulderens muskler samt muskler involveret i muskelslynger op til skulderen
Nedsat eller manglende stabilitetSkulderled, skulderblad, nakke, core
Stramt bindevævLokalt i skulderen, omkring ribben og ryghvirvler, nakke, albue og overarm
Muskulær stramhedOftest i brystmuskulaturen
Uvante belastningerGenerelt brug af armen
NerveafklemningI nakken
NervestramhedLokalt eller i de kæder som nerverne strækker sig i gennem kroppen
ArvævOftest i skulderen eller over strukturer, som har indflydelse på skulderen
Forkert ledstilling og/eller ledlåsningerOmkring skulder, ribben, nakke og underarm

Ovenstående er blot eksempler på de mange årsager, der kan være til at du har fået en overbelastningsskade i skulderen. Behandlingen og vejen ud af smerterne er vidt forskellige og det er derfor, det er så vigtigt, at du får lokaliseret den helt rigtige årsag, så du får en holdbar løsning og igen kan vende tilbage til det, du gerne vil – uden gener.

Hvornår skal jeg søge hjælp?

Hvis dine skuldersmerter ikke aftager af sig selv i løbet af 2-3 uger er det en god ide at søge hjælp da det så tyder på at din krop har brug for et skub for at kunne genskabe et optimalt bevægemønster og give slip på smerten.

Har du brug for hjælp til at komme af med din skuldersmerter?

Vores tilgang til behandling af skuldersmerter er unik og vi hjælper hele tiden klienter med akutte og kroniske skulderproblematikker tilbage til den dagligdag de plejer at leve. Hvor du skal sætte ind for at få det mest optimale genoptræningsforløb er meget individuelt men det er her vi kan hjælpe

Vores fokus er dog ikke kun at hjælpe dig med at blive smertefri, men også at hjælpe dig med at undgå evt. fremtidige problemstillinger så du ikke igen bliver sat tilbage!

Hos Move2Peak er vi et engageret og nærværende team, der sætter en ære i at hjælpe vores klienter med at skabe unikke resultater inden for genoptræning af alle typer af skader. Vores styrke er vores brede viden, øje for detaljer og mangeårige erfaring – alt sammen noget, der er med til at sikrer dig det mest optimale forløb og dermed de bedste resultater.

MOVE2PEAK
FREDERIKSBERG

Relaterede artikler

Vejen tilbage efter din meniskskade

Er du en af de uheldige, der er blevet ramt af en beskadiget menisk? Vejen tilbage kan for mange virke lettere uoverskuelig bl.a. med spørgsmål om hvordan du opnår den bedste meniskskade genoptræning eller hvorvidt du skal vælge en meniskskade operation eller ej!

Læs mere »

Send en besked til os med dine spørgsmål og så vender vi tilbage på mail eller telefon!

[contact-form-7 id="4" title="Contact form 1"]