Har du erhvervet dig en tennisalbue? Bare rolig. I langt de fleste tilfælde drejer det sig om en simpel overbelastning i muskler og sener yderst på albuen. MEN, hvis du vil slippe effektivt og sikre at din dine albuesmerter ikke vender tilbage, er det vigtigt at du for styr på årsagen til dine tennisalbue symptomer!

Før vi graver dybere ned i, hvad der kan være årsagen til dine symptomer og hvordan du opnår en effektiv tennisalbue behandling, er det vigtigt at få et hurtigt overblik over anatomien i albuen, samt hvad en tennisalbue IKKE er.

Selve albuen består af 3 knogler, overarmsknoglen (Humerus) samt underarmens 2 knogler (Ulna og Radius). De tre knogler gør, at albuen både kan bøje og strække (hængselled) samt at underarmen kan rotere indad og udad (drejeled).

Mange af fingrenes, håndleddets og albuens muskler kommer fra det indre og ydre knoglefremspring på albuen og det er derfor oftest i disse områder man oplever albuesmerter som ved f.eks. tennisalbue.

Hvad er en tennisalbue egentligt og hvad er den ikke?

Det er vigtigt at holde fast i, at ”tennisalbue” blot er en definition man bruger for at danne en fælles forståelse for lokationen og typen af de smerter, du oplever.

tennisalbue-behandling-300x267Symptomerne ved tennisalbue:

  • Symptomer er ondt i albuen omkring det yderste knoglefremspring.
  • Det kan evt. føles som om, albuesmerterne stråler let ned langs underarmens bagside/yderside eller op langs ydersiden af overarmen.
  • Oftest er der ikke smerter i hvile. Smerterne kommer typisk ved fysisk aktivitet (ofte løb) og forværres jo længere tid aktiviteten udføres.

Selve navnet tennisalbue kommer fordi de muskler, der overbelastes, bruges især i en baghånd i tennis.

For at få styr på tennisalbuen er det vigtigt, at kunne udelukke andre typer af smerter i underarm og albue, så du er sikker på, at du ikke misser et eller andet vigtigt i din genoptræning. Nedenfor finder du en liste med de klassiske albueskader.

Klassiske albueproblemer Symptomerne
Musearm Kan variere som smerter i håndled, underarm, albue, overarm, skulder og nakke.
Forværres typisk af arbejde der kræver finere motorik som musearbejde og tastaturarbejde. En musearm omfatter mange forskellige tilstande i skulder, arm, håndled
og hånd, således at både symptombilledet og diagnosen vil variere, alt efter hvilke anatomiske strukturer, der er overbelastet. Fællesnævneren er, at generne skyldes langvarigt arbejde ved computertastatur eller –mus.
Golfalbue (medial epicondylit) Smerter i albuen på inderste knoglefremspring, der typisk forværres af aktivering af håndleddets og fingrenes fleksormuskler (når du griber fat om noget) eller drejer underarmen indad.
”Studenter albue” Øm albue ved knoglefremspringet på bagsiden.
Bicepstendinit Smerter fortil i albuen omkring hæftet for Bicepsmusklen.
Tricepstendinit Smerter bag på albuen omkring hæftet for Tricepsmusklen.
Smerter i albuen som skyldes nerveafklemning Diffuse smerter i og omkring albuen. Kan ofte fremprovokeres ved sidebøjning eller rotationer af nakken, rotation af skulderen og albuen samt vip i håndleddet.
Akutte skader i albuen Smerter kan fremkomme alle steder i albuen. Ses ofte i nærheden af drejeleddet (øvre ydre del af underarmen) især ved faldtraumer, hvor der er taget fra med armen eller ved pludselige træk i armen.

Hvorfor oplever jeg smerte i min albue?

En tennisalbue er per definition en betændelsestilstand i de muskler og/eller sener, der sidder fast på ydersiden af albuen. DET ER VIGTIGT AT FORSTÅ, at betændelsen er der af en årsag, og er kommet fordi albuen er blevet OVERBELASTET. Inflammation/betændelsen er en HELT NATURLIG del af kroppens måde at hele på. Vi har betændelse i kroppen hele tiden, da vores kroppe konstant er under nedbrydning og genopbyggelse. Du kan altså godt have (og har) inflammation i kroppen uden at bemærke det.

”Problemet” opstår først på det tidspunkt hvor: 1) din hjerne opfatter betændelsen i din albue som et faresignal ELLER 2) hvis den samlede mængde af betændelse når et vist niveau, og dermed signalerer din hjerne om, at noget er galt. Når du oplever smerter i albuen pga. betændelsen, så tænk på det som kroppens måde at fortælle dig, at der er et område der kræver din opmærksomhed.

Det store spørgsmål er så, hvad det er der har forårsaget overbelastningen og fået din hjerne til at reagere. For at forenkle det hele lidt er det nemmest at dele overbelastningsskader ind i 2 kategorier.

  • Engangsforestillingen: Den version hvor smerterne går i sig selv i løbet af et par dage og IKKE dukker op næste gang du er aktiv. Det var altså selve aktiviteten den dag, der bare var for meget og medførte en øm albue.
  • Den ”kroniske” overbelastning: Den version hvor generne ikke bare går væk i løbet af et par dage. Hvis albuesmerterne ikke forsvinder når albuen får ro, eller bliver ved med at komme igen når du bruger din albue, er det som regel fordi, der er sket et eller andet, der gør at din albue er under kontant overbelastning og dermed ikke kan få ro til at hele. Dette også selvom du ikke føler, du laver noget særligt med den. Der vil altså være en konstant ophobning af betændelse, som gør at du hele tiden ligger lige på vippen i forhold til om din krop giver dig et smertesvar eller ej, og der skal derfor kun ganske lidt aktivitet til at skubbe dig ud over kanten.

Når kroppen siger fra med smerter!

Smerter er kroppens måde at fortælle dig at der er brug for din opmærksomhed på et område. Når et område i kroppen bliver skadet / overbelastet dannes der inflammation. Dette er kroppens første helingsrespons. Inflammationen er der for at hjælpe kroppen og har en vigtigt funktion. Ofte får inflammation skylden for vores smerter og anbefalingen lyder typisk på smertestillindende (anti-inflammatorisk) i en periode. Som nævnt skal inflammationen være til stede når din krop beskadiges. Dette er en HELT NATURLIG del af din krops helingsevne. At hæmme inflammation med smertestillende (som. f.eks. Ipren eller Ibuprofen) giver derfor ingen mening. Det er ganske rigtigt at inflammation kan give smerte men det er langt fra sikkert at det er årsagen til din smerteoplevelse.

Inflammation er ofte kun en lille spiller i hele kroppens smertesystem. Vi har inflammation i kroppen hele tiden, da vi konstant er under nedbrydning og genopbygning. Men det betyder jo ikke ar du mærker smerter alle steder i kroppen hele tiden. Det er nemlig først når hjernen syntes at der er behov for din opmærksomhed, at den giver dig smertesignaler. Ofte sker det først hvis der ophobes tilstrækkeligt meget inflammation i et område (mere end kroppen kan håndtere), eller hvis din hjerne mener der er ”fare på færde” og du er ved at skade dig selv.

Det er altså i LANGT STØRRE GRAD dit nervesystem, der er afgørende for om du oplever iskiassmerter eller ej. Hvis dit nervesystem IKKE tolker din krop som værende i fare, vil sandsynligheden for at du oplever smerter være minimal. Der findes masser af eksempler på personer som er fuldstændigt smertefri, MEN hvor deres scanningsbilleder viser mere eller mindre markante diskusprolabser. Det er altså IKKE KUN mekanikken, der afgør din smerteoplevelse.

Et oversensitivt  nervesystemet!

Af og til hænder det at nervesystemet kommer ud af balance og begynder at overreagere på de signaler, der sendes tilbage fra kroppens forskellige dele. I disse tilfælde kan der opstå diffuse smerter rundt om i kroppen og selv helt almindelige bevægelser kan blive smertefulde uden nogen egentligt mekanisk årsag bag. Hvis der er en reel påvirkning af iskiasnerven bliver det klart at smerteoplevelsen muligvis vil blive endnu kraftigere og mere uudholdelig. Der kan være mange årsager til at nervesystemet bliver oversensitivt, men heldigvis kan det hjælpes tilbage til normal funktion.

Husk at iskiassmerter KUN er den samlede betegnelse for et symptombillede og ikke årsagen bag symptomerne. Du kan sagtens have præcist samme symptomoplevelse som en anden person, mens årsagen kan komme fra helt forskellige steder.

Hvad så hvis jeg har fået at vide at jeg har en kronisk tennisalbue?

Lad os slå en ting fast her en gang for alle; Kronisk er IKKE LIG uhelbredelig. Ordet ”kronisk tennisalbue” er blot et term, der bruges når smerterne har været tilstede i mere end 6 måneder – INTET ANDET. Din krop er designet til at hele, og hvis blot du giver den ro ved at fjerne årsagen til den konstante ophobning af betændelse, skal den nok sørge for at slukke for smertesignalerne så du kan få lov til at bevæge dig som du vil igen – uden albuesmerter.

Hvis du ønsker en optimal genoptræning af din tennisalbue, er forståelsen for hvorfor smerterne kommer vigtig. Det er rigtigt nok betændelse i albuen, der giver dig smerterne, MEN det er IKKE betændelsen der er problemet. Hvis du vil have en langvarig løsning, er du nødt til at fokusere på, hvorfor din albue er under konstant overbelastning. Hvis du først får fjernet overbelastningen, så forsvinder betændelsen jo af sig selv.

Det udelukkende at fokusere på at fjerne betændelsen med diverse anti-inflammatoriske midler eller blokader eller en tennisalbue bandage, har i langt de fleste tilfælde kun en symptomlindrende effekt… helt enkelt fordi det KUN er symptomlindring. Lad mig pointere, at den sidste sætning ikke er det samme, som at du ikke kan blive symptomfri f.eks. med en tennisalbue bandage eller med anti-inflammatoriske midler. Du har bare kun skabt et bufferområde, hvor kroppen lige kommer op og trækker vejret. De ubalancer der fik korthuset til at vælte i første omgang, er der stadig. I di fleste tilfælde er det derfor også kun et spørgsmål om, hvornår de samme eller helt nye symptomer dukker op igen.

Inflammationen kan opstå pga. OVERBELASTNING af den enkelte struktur. Det er altså ÅRSAGEN til overbelastningen som du skal have fundet.

De typiske årsagerne bag tennisalbuen!

Der kan være mange årsager til, at du har fået smerter i albuen. En overbelastning viser sig ofte dér, hvor du er svagest i albuen. Det betyder at der kan være forskellige årsager til præcist samme smerteoplevelse hos to forskellige personer, og at samme årsag kan give to forskellige smerteoplevelser. Uanset hvordan man vender og drejer det, handler det dog om i sidste ende ”bare” at genskabe et godt bevægemønster, så du belaster de forskellige dele af albuen som de er designet til.

Albuegenerne opstår, når albuen skal kompensere for manglende funktion andre steder i kroppen. Albuen er skulderens og håndens mellemled og i mange tilfælde skal årsagen til generne i albuen findes i netop hånden/håndleddet eller skulderen. Et klassisk eksempel med tennisalbue er nedsat funktion i udadrotation af skulderen. Skulderen og albuen arbejder sammen når vi drejer hånden udad, så hvis du mangler rotation i skulderen, vil kroppen forsøge at hente det i albuen.

Årsagen kan dog sagtens findes endnu længere væk end skulderen, for ligesom skulderen er forudsætningen for albuen, så er ryggen og nakken forudsætningen for skulderen. Derudover har vi en masse forskellige bevægeslynger, der kører på kryds og tværs af kroppen, og hvis der opstår problemer i den ene ende af en bevægeslynge, kan det sagtens forplante sig som symptomer helt ud i den anden ende. Det betyder i sidste ende, at en tennisalbue kan udspringe fra stort set alle steder i kroppen. Tænk kroppen som en samlet organisme, hvor alle dele spiller sammen for at udføre en bestemt opgave. Hvis nogle af arbejderne holder tidligt fri, kommer resten til at knokle ekstra for at få jobbet klaret.

Det behøver dog ikke være så komplekst. Hvis man bevæger sig til den modsatte ende af årsags-skalaen, kan smerter i albuen skyldes en simpel låsning af albuens drejeled, og alt der kræves er simpel mobilisering.

Forskellige årsager til tennisalbue:

Mulig årsag Hvor
Forkert ledstilling og eller låsning Ofte omkring albuens drejeled.
Nedsat ledbevægelighed Håndleddet, albueleddet, albuens drejeled, skulderen, skulderbladet eller nakken.
Nedsat muskel- eller muskelfiberfunktion Samtlige af underarmens muskler samt alle muskelslynger der har direkte eller indirekte indvirkning på albuen.
Nedsat eller manglende stabilitet Håndleddet, albuen, skulderen, nakken.
Uvant belastning Generelt brug af armen.
Nerveafklemning Nakken, kravebenet, albuen.
Stramt bindevæv Ofte omkring overarmen og albuen.
Arvæv Omkring skulderen, albuen eller håndleddet.
Generelt dårlig arbejdsstilling / bevægemønster Ofte relateret til kontorarbejde med mus/tastatur eller sportsaktiviteter, hvor albuen er involveret som ketchersport, golf, roning og flere øvelser inden for styrketræning.

Ovenstående er blot eksempler på de mange årsager, der kan være til, at du har fået ondt i albuen. Hvordan DU slipper af med dine smerter, afhænger af hvilken årsag der ligger bag DINE ændrede bevægemekanismer. Hvis du fokuserer på at genskabe et godt bevægemønster i hele skulderbæltet, vil du være RIGTIGT GODT PÅ VEJ mod igen at kunne bruge din albue – uden gener.

Hvornår skal jeg søge hjælp?

Hvis dine tennisalbue symptomer ikke aftager af sig selv i løbet af 2-3 uger er det en god ide at søge hjælp da det så tyder på at din krop har brug for et skub for at kunne genskabe et optimalt bevægemønster og give slip på smerten.

Har du brug for hjælp til at komme af med din tennisalbue?

Vores tilgang til behandling af tennisalbuer er unik og vi hjælper hele tiden klienter med akutte og kroniske albueproblematikker tilbage til deres foretrukne aktivet/sport. Hvor du skal sætte ind for at få det mest optimale genoptræningsforløb er meget individuelt men det er her vi kan hjælpe. Vores fokus er dog ikke kun at hjælpe dig med at blive smertefri, men også at hjælpe dig med at undgå evt. fremtidige problemstillinger så du ikke igen skal opleve at blive sat tilbage!

[vcex_staff_carousel items=”3″ animation_speed=”150″ timeout_duration=”5000″]

En reaktion

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *